Skyddsvakt

Skyddsvakt

En skyddsvakts uppgift är att bevaka skyddsobjekt och skydda mot sabotage, spioneri, terroristbrott och grovt rån. En skyddsvakt har särskilda befogenheter att undersöka fordon, utföra kroppsvisitationer, ta föremål i beslag, avvisa och omhänderta personer som befinner sig vid ett skyddsobjekt. Skyddsvakter får också använda våld för att oskadliggöra obemannade farkoster (drönare). Skyddsvakter får utrustas med skjutvapen och OC-spray (pepparspray).

Skyddsobjekt är verksamheter som är viktiga för att samhället ska kunna fungera i fred, kris eller krig. Exempel på skyddsobjekt är ett kärnkraftverk, en flygplats eller en militär anläggning.

Utbildning

Grundutbildningen för skyddsvakter är 8 dagar. Den som är behörig ordningsvakt, väktare eller som med godkänt resultat genomgått av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt efter 2010 kan istället gå en förkortad grundutbildning för skyddsvakt. Förkortad grundutbildning för skyddsvakt är 4 dagar.

Den som genomgått militär grundutbildning och av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt efter 2016 kan söka ett civilt skyddsvaktsgodkännande utan att behöva genomföra en förnyad skyddsvaktsutbildning.

Tilläggsutbildningar

 • Handhavande av skjutvapen, 43 tim (på det egna företaget)
 • Utbildning i Expanderbar batong, 10 tim (BYA)
 • Utbildning för användare av OC-spray, 10 tim (BYA)
 • Fortbildning, vart 5:e år, 20 tim (BYA)

Vägar till att bli skyddsvakt:

 • Grundutbildning 8 dagar
 • Godkännande av Länsstyrelsen

Eller

 • Grundutbildning VÄKTARE
 • Förkortad Skyddsvakt, grund, 4 dagar
 • Godkännande av Länsstyrelsen

Eller

 • Försvarsmakten GMU
 • Militär skyddsvakts-utbildning, grund
 • Godkännande av Länsstyrelsen

Krav:

 • Laglydig och drogfri
 • Gymnasiebetyg lägst E i kursen Svenska 1, 100p eller motsvarande betyg i äldre system
 • Grundutbildning för skyddsvakter

Efterfrågade egenskaper och förmågor:

 • Noggrann och punktlig
 • God servicekänsla
 • Stresstålig
 • Flexibel
 • Psykiskt stabil
 • Förmåga att samarbeta och samverka med andra oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning

Meriterande:

 • Körkort
 • Erfarenhet från arbete inom service
 • Grundläggande militär utbildning