Personskyddsväktare

Personskyddsväktare

Personskyddsväktare är en särskilt utbildat väktare som har till uppgift är att skapa ett extra skydd i den enskilde kundens omedelbara närhet. Det kan röra sig om att förebygga och förhindra angrepp mot kundens liv, hälsa eller rörelsefrihet. Personskyddsväktaren hjälper även till med planering, råd och anvisningar för att sänka riskerna. Personskyddsväktare efter särskilt tillstånd bära OC-spray (pepparspray) och skjutvapen.

Utbildning

För att få arbeta som personskyddsväktare i bevakningsföretag krävs väktargrundutbildningen samt utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd.

Efter genomförd väktargrundutbildning får en blivande personskyddsväktare antas till utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd. Utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd är 9 dagar.

Vanligtvis utbildas personskyddsväktare internt inom det bevakningsföretag som denne är anställd inom. BYA erbjuder inte personskyddsutbildning. Länsstyrelsen kan lämna information om vilka utbildningsföretag som utför denna utbildning.

Tilläggsutbildningar

 • Handhavande av skjutvapen, 43 tim (på det egna företaget)
 • Utbildning i Expanderbar batong, 10 tim (BYA)
 • Utbildning för användare av OC-spray, 10 tim (BYA)

KRAV

VU1
9 dag

KRAV

PYT
160 tim

KRAV

VU2
5 dag

KRAV

Erfarenhet
Bevakning
2 år

KRAV

PSkyddU
9 dag

FÄRDIG UTBILDNING

Personskyddsväktare

Krav:

 • Ålder lägst 18 år
 • Laglydig och drogfri
 • Väktargrundutbildning
 • Utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd
 • Minst två års erfarenhet av bevakning samt genom personlighetstest bedömts mogen och lämplig
 • Körkort

Efterfrågade egenskaper och förmågor:

 • Noggrann och punktlig
 • God servicekänsla
 • God fysik
 • Flexibel
 • Psykiskt stabil
 • Prestigelös
 • Höga krav på personlig mognad
 • Hantera både högt och lågt tempo
 • Förmåga att samarbeta och samverka med andra oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning

Meriterande:

 • Erfarenhet från arbete inom service
 • Grundläggande militär utbildning
 • Sjukvårdsutbildning
 • Akademiska studier
 • Språkkunskaper