Nyheter

OC-Spray för Personskydd

Ny kurstyp i BYA:s sortiment är från och med den 15 Februari 2019 utbildning för avvändare av OC-spray (personskyddsväktare). Utbildning genomförs på beställning och vänder sig till väktare som är behöriga att utföra bevakning av enskild person för dennes skydd. Efter genomgången utbildning kan kursdeltagaren ansöka om vapenlicens för OC-spray och därefter utrustas med OC-spray…Läs mer

Ny utbildning – Parkeringsvaktsutbildning

En ny utbildning i BYA:s sortiment är Grundutbildning för parkeringsvakter som tjänstgör på kommunal mark. Den som genomgått utbildningen kan förordnas som kommunal parkeringsvakt. Läs mer om kursen och kurstillfällen under: Våra kurser.