OC-Spray för Personskydd

Ny kurstyp i BYA:s sortiment är från och med den 15 Februari 2019 utbildning för avvändare av OC-spray (personskyddsväktare).

Utbildning genomförs på beställning och vänder sig till väktare som är behöriga att utföra bevakning av enskild person för dennes skydd. Efter genomgången utbildning kan kursdeltagaren ansöka om vapenlicens för OC-spray och därefter utrustas med OC-spray under personskyddsuppdrag.pray (personskyddsväktare).

Läs mer på under: Våra kurser.

Fler nyheter

Kursplatser

Det finns gott om platser kvar på följande kurser: