Checklista för arbete med smittrisker

Partsgemensamma Prevent har tagit fram en digital checklista för att på ett mer systematiskt sätt gå igenom smittrisker på arbetsplatserna.

Här finns den digitala checklistan