Till dig som gått kursen ”Introduktion arbetsmiljö distans”

Vi vill bara uppmärksamma dig som gått Introduktion arbetsmiljö på distans under pandemitiden kan komplettera denna med de två kurserna Fördjupningskurs arbetsmiljö distans samt Komplettering PAM distans och med dessa kurser få en utbildning som motsvarar den ordinarie fysiska grundläggande arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud dvs PAM 1 + 2.

Att ha PAM eller motsvarande anses var den lägsta nivå i arbetsmiljökompetens som krävs av chefer och skyddsombud för att kunna arbeta bra med arbetsmiljö i vår bransch.

Så om du har gått något av stegen i distansutbildningarna i arbetsmiljö under pandemin, se till att komplettera upp till nivån motsvarande ordinarie PAM.

Anmälan sker av behörig i BYA Online