Resultat från medlemsundersökning

 I en färsk medlemsundersökning ökar BYA sitt NKI (Nöjd Kund Index) till 78 vilket är en väsentlig höjning från år 2016 då NKI uppgick till 72.
Diagrammet visar att NKI i denna undersökning ligger på hela 78 (2016: 72). Detta kan jämföras med tidigare mätningar där bemanningsbranschen har NKI 69 och myndigheter NKI 58,3.

Diagrammet visar att NKI i denna undersökning ligger på hela 78 (2016: 72). Detta kan jämföras med tidigare mätningar där bemanningsbranschen har NKI 69 och myndigheter NKI 58,3.

Som en del i BYA:s arbete med ständiga förbättringar genomför vi regelbundet medlemsundersökningar där företrädare för bevakningsföretagen beskriver hur de upplever BYA som organisation och kontakter med BYA:s medarbetare.

Den senaste undersökningen som genomfördes av Kantar SIFO slutfördes i december 2020. I denna undersökning uppnår BYA NKI (Nöjd Kund Index) 78 vilket är en ökning från undersökningen år 2016 då NKI uppgick till 72. Uppnått NKI kan jämföra med NKI 69 för bemanningsbranschen och NKI 58,3 för svenska myndigheter.

I undersökningen redovisas också höga resultat för CRI (Customer Relationship Index) och NPS (Net Promoter Score) samt feed-back från medlemsföretagen i andra viktiga frågor.

Läs rapporten med undersökningsresultaten HÄR

Fler nyheter

Kursplatser

Det finns gott om platser kvar på följande kurser: