Resultat från medlemsundersökning

 I en färsk medlemsundersökning ökar BYA sitt NKI (Nöjd Kund Index) till 78 vilket är en väsentlig höjning från år 2016 då NKI uppgick till 72.
Diagrammet visar att NKI i denna undersökning ligger på hela 78 (2016: 72). Detta kan jämföras med tidigare mätningar där bemanningsbranschen har NKI 69 och myndigheter NKI 58,3.

Diagrammet visar att NKI i denna undersökning ligger på hela 78 (2016: 72). Detta kan jämföras med tidigare mätningar där bemanningsbranschen har NKI 69 och myndigheter NKI 58,3.

Som en del i BYA:s arbete med ständiga förbättringar genomför vi regelbundet medlemsundersökningar där företrädare för bevakningsföretagen beskriver hur de upplever BYA som organisation och kontakter med BYA:s medarbetare.

Den senaste undersökningen som genomfördes av Kantar SIFO slutfördes i december 2020. I denna undersökning uppnår BYA NKI (Nöjd Kund Index) 78 vilket är en ökning från undersökningen år 2016 då NKI uppgick till 72. Uppnått NKI kan jämföra med NKI 69 för bemanningsbranschen och NKI 58,3 för svenska myndigheter.

I undersökningen redovisas också höga resultat för CRI (Customer Relationship Index) och NPS (Net Promoter Score) samt feed-back från medlemsföretagen i andra viktiga frågor.

Läs rapporten med undersökningsresultaten HÄR

Fler nyheter

Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki. Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige. De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill…Läs mer

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya