Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den.

Med vänlig hälsning

Kursadministrationen

Bya