Förutsättningar för att delta i Fortbildning för väktare – distansutbildning

För att kunna delta på BYA:s fortbildning på distans via Zoom behöver deltagarna rätt förutsättningar för att det ska fungera bra och för att undvika problem under kursen. Några av dessa förutsättningar är att de behöver tillgång till dator med tillräcklig kapacitet samt lämplig plats för att sitta vid en dator i tre dagar. Beskrivning av kursen samt specifikationer gällande arbetsplats samt teknik listas nedan.

Kursbeskrivning
Kursen är en lärarledd distansutbildning som sker på bya.se. Deltagarna och kursledaren träffar varandra i ett digitalt mötesrum. Precis som vid traditionell lektionssalsundervisning består utbildningen både av lärarledda föreläsningar och lärarövervakade grupparbeten. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren både muntligt och skriftligt, och de får ta del av allt utbildningsmaterial digitalt.

För att kursen ska bli så intressant och stimulerade för deltagarna som möjligt sker majoriteten av utbildningen i form av grupparbeten, där deltagarna i gruppen ska finna svaret på frågeställningar eller på annat sätt lösa uppställda problem. Grupparbetena sker genom att klassen delas in mindre grupper där varje grupp får ett eget digitalt mötesrum och en digital uppgift att lösa. Dessa uppgifter är oftast scenariobaserade där eleverna genom film tar del av för ämnet relevanta händelser och genom diskussion och faktasökande löser uppgiftens frågeställningar eller problem.

Kursledaren besöker löpande alla grupper och stöttar deltagarna i att besvara frågorna och lösa uppgiften. Gruppen kan alltid tillkalla kursledaren om frågor uppstår. Genom digitala sammanställningar av respektive grupps lösningar/svar anpassar kursledaren den fortsatta undervisningen och bemöter på så sätt eventuella kunskapsbehov eller frågeställningar som har uppkommit under grupparbetena. För att säkerställa att samtliga deltagare alltid är aktiva och närvarande vid utbildningen måste deltagarnas webbkamera vara påslagen om det inte är rast eller lunch.

Kursen består av följande delar:
• Bevakningsbranschen
• Bevakningsjuridik
• Akutsjukvård
• Bevakningstjänst vid särskilda händelser
• Konflikthantering och bemötande

Teknisk specifikation
Vi rekommenderar att datorn har följande kapacitet och mjukvara:
• 8 gb ramminne (kan du ha flera program/sidor i gång samtidigt, har du tillräckligt)
• Skärm rekommenderas vara 13 tum eller större
• Webkamera med bra bild (kravet handlar om att säkerställa identifiering)
• Högtalare och mikrofon (hörlurar krävs om utbildning sker i en lokal där fler personer vistas)
• Tangentbord och muspekare
• Operativsystem Windows 10 (uppdaterat)
• Webbläsare Google Chrome alt. Microsoft Edge

Deltagaren behöver även en bra och stabil internetuppkoppling som klarar av att delta i ett videomöte med både ljud, mikrofon och bild, samt kunna strömma film. Datorn ska även klara att använda de webapplikationer som finns på bya.se. För att säkerställa att datorn klarar av detta kan datorn kopplas upp mot en testsida på www.bya.se. Detta bör ske minst 7 dagar för kursstart för att det ska finnas möjlighet att åtgärda eventuella fel. BYA eller företaget som deltagarna arbetar på kan inte garantera att de kan ge support för tekniska problem om de upptäcks samma dag som kursen startar.

För att minska smittspridning och för att säkerställa identifiering ska i första hand varje deltagare ha en egen dator och inte sitta i direkt anslutning till andra deltagare eller medarbetare. Skulle det i undantagsfall krävas att flera deltagare, dock max fem deltagare, behöver dela enhet ska skärmen vara så pass stor att det inte påverkar deltagandet negativt. Deltagarna behöver utöver ovanstående ha tillgång till BankID/Mobilt BankID under hela kursen, dels för att kunna säkerställa identitet och dels för att komma åt kursmaterial. Om deltagaren saknar BankID kan BYA i undantagsfall utdela en engångskod för inloggning på bya.se. För detta krävs att deltagaren har en personlig mailadress registrerad i BYA Online. Deltagare måste kunna genomföra utbildning med webbkameran i gång hela tiden.Deltagare ska kunna logga in 30 minuter innan kursstart för att identifiera sig samt göra ett test av tekniken.

Specifikation för arbetsplats
• Internetuppkoppling som motsvarar minst 30Mbit/s nedströms per deltagare på nätverket.
• Datorn ska kunna koppla upp sig mot bya.se och använda de inbyggda applikationerna på
bya.se vilket omfattar streamingtjänster samt att skicka formulärdata utan begränsningar
eller spärrar i det interna systemet. För att lösa vissa arbetsuppgifter måste deltagaren även
kunna komma åt formella websidor för svenska myndigheter.
• Deltagaren ska genomföra utbildningen på en plats där det går att säkerställa att obehöriga inte tar del av utbildningen varken i ljud eller bild.
• Deltagare måste kunna genomföra utbildning med webbkameran i gång hela tiden.
• Om flera deltagare delar på en dator är maxantalet fem deltagare. Skärmens storlek ska
även vara anpassad för att alla ska kunna se och ta del av kursen.

Fler nyheter

Kursplatser

Det finns gott om platser kvar på följande kurser:

Ny VU2 i juni

Vecka 26 start 24 juni finns nu en VU2