Kvalitetsledning

BYA har certifierat utbildningsenheten mot standarden ISO 9001:2015 som är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Detta ledningssystem säkerställer att vi ständigt förbättrar och anpassar vår verksamhet för att möta medlemmarnas/kundernas behov.

BYA:s kvalitetsledningssystem baseras på sju principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Standarden ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige finns 5000 certifierade företag. För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs ett ledningssystem och att organisation uppfyller de krav som finns i standarden. Certifieringen är ett bevis på att ett företags kvalitetsarbete håller måttet.

BYA är certifierad enligt standard SS-EN ISO 9001:2015 ledningssystem för kvalitet sedan den 16 november 2009.

Policy & mål för kvalitetsarbetet

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ska:

 • Kontinuerligt förbättra vårt verksamhetsledningssystem och därmed uppfylla kraven från myndigheter samt våra ägare och kunder
 • Erbjuda ett branschomfattande utbud av kurser och produkter.
 • Säkerställa att våra kursdeltagare efter utbildning ska ha uppnått rätt kompetens med fokus på arbetsmiljö, yrkesetik och rättssäkerhet.
 • Genomföra våra kurser så kostnadseffektivt som möjligt med en hög flexibilitet avseende lokalisering av kurser i tid och plats över hela landet.
 • Bibehålla och utveckla kvaliteten på våra kurser och våra utbildares kompetens.
 • Ge god service och alltid vara tillgängliga för våra kunder.
 • Ge råd om regelverk och relevant information om BYA, branschen och kursutbudet.

Kvalitetsmål

 • Att vi löser kundernas behov av extra kurser, utöver verksamhetsplan, under förutsättning att antalet deltagare uppfyller minimikrav för kurstypen.
 • Att våra kursdeltagares nöjdhet minst uppnår gränsvärdet 5,0 i våra kursutvärderingar.
 • Att antalet godkända kursdeltagare, på ordinarie prov, på samtliga kurstyper, är 97 % per år.
 • Att administrationens tillgängligheten via telefon (08-703 08 00) ej understiger gränsvärdet att 90 % av alla inkommande telefonsamtal till växelnummer ska besvaras inom 20 sekunder.
 • Att mejl till organisationen (kontakt@bya.se) besvaras inom 24 timmar under vardagar.
 • Att våra kunder ska uppleva att vi har ett användarvänligt kursadministrationssystem (BYA Online) i enlighet med gränsvärdet >70 i vår kundnöjdhetsundersökning.