Kvalitetsledning

BYA har certifierat utbildningsenheten mot standarden ISO 9001:2015 som är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Detta ledningssystem säkerställer att vi ständigt förbättrar och anpassar vår verksamhet för att möta medlemmarnas/kundernas behov.

BYA:s kvalitetsledningssystem baseras på sju principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ska:

 1. kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och därmed uppfylla kraven från myndigheter samt våra ägare och kunder​
 2. erbjuda ett branschomfattande utbud av kurser och produkter ​
 3. säkerställa att våra kursdeltagare efter utbildning ska ha uppnått rätt kompetens med fokus på arbetsmiljö, yrkesetik och rättssäkerhet
 4. genomföra våra kurser så kostnadseffektivt som möjligt med en hög flexibilitet avseende lokalisering av kurser i tid och plats över hela landet
 5. bibehålla och utveckla kvaliteten på våra kurser och våra utbildares kompetens
 6. ge god service och alltid vara tillgängliga för våra kunder
 7. ge råd om regelverk och relevant information om BYA, branschen och kursutbudet

Kvalitetsmål

Våra kvalitetsmål är att:

 1. vi löser kundernas behov av extra kurser, utöver verksamhetsplan, under förutsättning att antalet deltagare uppfyller minimikrav för kurstypen
 2. våra kursdeltagares nöjdhet minst uppnår gränsvärdet 5,0 (skala 1-6) i våra kursutvärderingar
 3. antalet godkända kursdeltagare, på ordinarie prov, på samtliga kurstyper, är minst 97 % per år
 4. administrationens tillgänglighet via telefon (08-703 08 00) ej understiger gränsvärdet att 90 % av alla inkommande telefonsamtal till växelnummer ska besvaras inom 20 sekunder
 5. mejl till organisationen (kontakt@bya.se) besvaras inom 24 timmar under vardagar
 6. våra kunder ska uppleva att vi har ett användarvänligt kursadministrationssystem (BYA Online) i enlighet med gränsvärdet >70 i vår kundnöjdhetsundersökning

Standarden ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige finns 5000 certifierade företag. För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs ett ledningssystem och att organisation uppfyller de krav som finns i standarden. Certifieringen är ett bevis på att ett företags kvalitetsarbete håller måttet.

BYA är certifierad enligt standard SS-EN ISO 9001:2015 ledningssystem för kvalitet sedan den 16 november 2009.

Mer om BYA

Här hittar du mer information om BYA, våra medarbetare och medlemsföretag!