Sjöfarts och hamnskyddskontrollant

Sjöfarts och hamnskyddskontrollant

I arbetsuppgifterna ingår att utföra kontroller på personer, bagage och last i syfte att förebygga och förhindra terroristbrott mot hamnanläggningar och fartyg. Arbetet sker under ledning av polisen.

Utbildning

Polismyndigheten genomför grundutbildningen under 10 dagar i autentisk hamnmiljö. Studierna bygger på både teoretiska och praktiska färdighetsövningar.

KRAV

Grundutbildning
10 dagar

KRAV

Förordnande av
Polismyndigheten

FÄRDIG UTBILDNING

SJÖFARTS/HAMNSKYDDSKONTROLLANT

Krav:

 • Ålder lägst 20 år
 • God syn och hörsel
 • Laglydig och drogfri
 • Lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt
 • Godkänd säkerhetsprövning

Efterfrågade egenskaper och förmågor:

 • Noggrann och punktlig
 • God servicekänsla
 • Stresstålig
 • Flexibel
 • Psykiskt stabil
 • Förmåga att samarbeta och samverka med andra oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning

Meriterande:

 • Erfarenhet från arbete inom service
 • Grundläggande militär utbildning
 • Körkort
 • Språkkunskaper