Väktare, stationär/ronderande

Väktare arbetar ofta självständigt i en kunds lokaler med att förebygga och förhindra skador orsakade av brott, brand eller liknande. Väktarens vanligaste uppgift är att skydda kundernas egendom. Detta kan till exempel ske genom att stänga, låsa dörrar som lämnats öppna eller utföra behörighetskontroller. Väktaren arbetar både på platser där allmänheten kan vistas och enskilda områden.

 

Utbildning

För att arbeta som väktare krävs Väktargrundutbildning. Väktargrundutbildning är uppdelad i tre delar.


Först genomförs väktargrundutbildning VU 1, därefter genomför deltagaren Praktisk yrkesträning (PYT) om minst 160 timmar och avslutningsvis genomförs väktargrundutbildning, VU 2. När VU1, PYT och VU2 är genomförd har deltagaren slutfört väktargrundutbildningen och är därefter behörig att självständigt utföra bevakning som väktare.


Praktisk yrkesträning (PYT) innebär att deltagaren inom bevakningsföretags ordinarie verksamhet tränar sin yrkesroll med stöd av en handledare och syftar till att ge deltagaren relevant erfarenhet av praktiskt bevakningsarbete. För att genomföra PYT och VU2 måste personen vara anställd i ett bevakningsföretag.VU1
9 dagar
Godkännande av
Länsstyrelsen
PYT
160 timmar
VU2
5 dagar
VÄKTARE

Tilläggsutbildningar


 • Fortbildning för väktare, genomförs vart 4:e år, 30 timmar (BYA)

Krav:

 • Ålder lägst 18 år
 • Laglydig och drogfri
 • Väktargrundutbildning
 • Bosatt i Sverige minst fem år
 • Gymnasiebetyg lägst betyg E i kursen Svenska 1, 100p eller motsvarande i äldre betygssystem

 

Efterfrågade egenskaper och förmågor:

 • Noggrann och punktlig
 • God servicekänsla
 • Stresstålig
 • Flexibel
 • Psykiskt stabil
 • Förmåga att samarbeta och samverka med andra oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning

 

Meriterande:

 • Körkort
 • Erfarenhet från arbete inom service
 • Grundläggande militär utbildning