Fråga

VILKA KURSER KAN JAG GÅ HOS BYA?

Svar

Alla våra kurser kan du läsa om här på hemsidan under fliken Våra kurser. För att anmäla sig till utbildning hos BYA behöver du kontakta din planerare eller din chef på ditt företag. Alternativt söka som privatperson (enbart VU 1).

Du kan också gå våra utbildningar genom Arbetsförmedlingen i Stockholm och Göteborg , eller vid MoA-Lärcenter eller någon av de gymnasieskolor som erbjuder väktargrundutbildning i samarbete med BYA.

Fråga

HUR FÅR JAG KALLELSE TILL KURSEN?

Svar

Utskick av kurskallelse sker via e-post Kurskallelsen kan skickas både till chefen och deltagaren eller endast till chefen.


Det är därför viktigt att man före kursanmälan kontrollerar vilken e-postadress som finns på deltagaren och på chefen/anmälaren.

Fråga

VILKEN TID STARTAR OCH SLUTAR KURSEN?

Svar

Alla BYA:s kurser startar 08.00 och slutar 17.00 om inget annat anges i kallelsen.

Fråga

VAD KOSTAR KURSEN?

Svar

Kursavgiftens storlek beror på kursens längd samt om den är helt eller delvis finansierad av serviceavgifter. Detta gäller inte om du går kursen som privatperson (enbart VU 1, då denna kurs finansieras via separat test- och kursavgift.


Kursavgifter redovisas under den specifika kursen under Våra kurser på denna webplats. I kursavgiften ingår dagkonferens (fm-fika, lunch, em-fika) samt kursmaterial.

Fråga

VILKA REGLER GÄLLER FÖR AVBOKNING?

Svar

Avbokning av kurs kan ske kostnadsfritt fram till 7 dagar före kursstart. Om avbokning sker senare än 7 dagar innan eller om en kursdeltagare inte kommer till kursstart debiteras en avbokningsavgift. 

Avbokning av hotellrum ska göras på deltagarens kursanmälan i BYA Online fram t o m 8 dagar före kursstart. Därefter måste företagen kontakta hotellet för avbokning. Observera att ej avbokad logi debiteras företaget.

Fråga

HUR GÖR JAG OM JAG BEHÖVER HOTELLRUM UNDER KURSEN?

Svar

Företagen kan vid kursanmälan boka logi bestående av middag, övernattning och frukost till kursdeltagaren. När dessa rum är fullbokade måste företagen själva kontakta hotellet för logibokning.  I mån av plats ger hotellet BYA:s avtalspriser vid bokning direkt när våra förbokade rum är slut.

Uppge alltid vilket kurstillfälle det gäller vid bokning av logi. Logikostnaden faktureras direkt från hotellet till företaget. Vid internatkurser ingår boende i kursavgiften.

Fråga

PÅ VILKA ORTER KAN JAG GÅ KURS HOS BYA?

Svar

BYA bedriver kursverksamhet över hela landet. Stockholm, Göteborg och Lund är våra ordinarie kursplatser. Om behov av kurs finns på annan ort eller annan tid än det som presenteras på våra kurser går det bra att kontakta oss för mer information.

Fråga

KAN KURSEN BLI INSTÄLLD?

Svar

Kurser genomförs under förutsättning att tillräckligt deltagarunderlag finns.
 
BYA förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om det är för få anmälda. I normalfallet sker detta 3-4 veckor före kursstart.

Fråga

DELAS UTBILDNINGSBEVIS UT EFTER KURSEN?

Svar

Utbildningsbevis delas ut vid 100% närvaro och aktivt deltagande samt i förekommande fall godkänt prov.


Utbildningsbeviset i original delas ut vid kurstillfällets slut och utgör en värdehandling. Kopia kan skrivas ut av företaget eller den anställde i BYA Online.

Fråga

FÅR JAG YRKESBEVIS EFTER VU2 ELLER EFTER FORTBILDNING?

Svar

Bevakningsbranschens yrkesbevis delas ut till väktare som med godkänt resultat genomfört BYA:s väktargrundutbildning.
 
Yrkesbeviset förnyas vart fjärde år genom obligatorisk fortbildning. Yrkesbeviset skickas hem till väktaren 6-8 veckor efter avslutad kurs. Kom därför i håg att uppdatera dina kontaktuppgifter i BYA online.

Fråga

VILKA REGLER GÄLLER FÖR UTBILDNINGSBIDRAG?

Svar

Utbildnings- och resebidrag utbetalas för kurserna PAM och AFG. Utbildningsbidraget är 500 kr exkl. moms /dag och utbetalas till deltagarens företag. Resebidraget är 14 kr/mil för sträckan från tjänstgöringsort till kursort oavsett färdmedel.  Vid samåkning betalas resebidrag till förarens arbetsgivare. Resebidraget utbetalas till deltagarens företag.


BYA utbetalar också utbildningsbidrag om 10 000 kr exkl. moms för grundutbildning för ordningsvakt som medarbetare i medlemsföretag genomfört hos Polismyndigheten.


BYA utbetalar också utbildningsbidrag för larmoperatör i medlemsföretag som genomfört utbildning för arbete i larmcentral. Utbildningsbidragets storlek är 700 kr exkl. moms per heldag, dock max 10.000 kr exkl. moms per kursdeltagare.Fråga

VAD HÄNDER OM JAG BLIR SJUK UNDER KURSEN?

Svar

Om du blir sjuk och inte kan påbörja utbildningen eller blir sjuk under påbörjad utbildning sjukanmäler du dig  till din arbetsgivare. I samråd med arbetsgivaren försöker BYA i det enskilda fallet hitta en annan kurs som du kan fullfölja utbildningen på.


Blir du sjuk under utbildningen ska du meddela kursledaren till de kontaktuppgifter som lämnas vid kursstart under dag 1 samt din arbetsgivare. Är du frånvarande mer än 50 procent av utbildningen får du inte komplettera den frånvarande tiden utan måste gå om hela utbildningen.

Fråga

VAD HÄNDER OM JAG BLIR UNDERKÄND PÅ PROVET?

Svar

I det fall du blir underkänd på prov under kursen är det BYA:s rekommendation till din arbetsgivare att du ska få möjlighet att genomföra ett omprov. Skulle du bli underkänd vid omprovstillfället får inget nytt omprov genomföras. Arbetsgivaren kan dock besluta att du ska erbjudas möjlighet att gå om den aktuella utbildningen.

Fråga

HUR BLIR JAG VÄKTARE?

Svar

GENOM ETT BEVAKNINGSFÖRETAG

Ett auktoriserat bevakningsföretag, som innehar kollektivavtal, anmäler dig till BYA Väktarskolans väktargrundutbildning,  VU 1. Kontakta bevakningsföretagen på din hemort och visa ditt intresse.


GENOM BYA SOM PRIVATPERSON

Du söker till väktargrundutbildning del 1 (VU 1) direkt hos BYA och erbjuds utbildningen efter godkänd test och intervju.  Ansök HÄR


GENOM GYMNASIAL VÄKTARUTBILDNING I HELA LANDET (GÄLLER ÄVEN VUX)

Gymnasieformen GY11 innebär att gymnasieskolorna numera kan utbilda väktare inom barn- och fritidsprogrammet. Allt fler gymnasieskolor tar chansen. BYA säkerställer kvaliteten genom att genomföra hela Väktargrundutbildningen och anordna praktik i medlemsföretagen. Examinerade väktare från gymnasieskolorna är eftertraktade och får i regel arbete direkt efter utbildningen.


GENOM MOA LÄRCENTER

MoA Lärcentrum bedriver yrkesutbildning i samarbete med BYA och ett flertal kommuner. Utbildningen är utformad i samråd med BYA och ger kunskap om människans beteenden och kommunikation samt kunskap om säkerhet och bevakning. Utbildningen omfattar heltidsstudier under tre terminer. I slutet av den sista terminen genomförs delar av utbildningen på ett bevakningsbolag (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Efter godkänd utbildning är eleven behörig att arbeta som väktare.


GENOM AVTAL MED BYA

Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller ett s.k. TSL-företag har möjlighet att upprätta samarbete genom avtal med BYA. Om dessa står för dina utbildningskostnader kan du få tillträde till Väktargrundutbildningen.

Fråga

HUR BLIR JAG ORDNINGSVAKT?

Svar

GENOM ETT BEVAKNINGSFÖRETAG

Ett auktoriserat bevakningsföretag, som innehar kollektivavtal, anmäler dig till BYA:s grundutbildning för ordningsvakter. Kontakta bevakningsföretagen på din hemort och visa ditt intresse.


GENOM POLISMYNDIGHETEN SOM PRIVATPERSON

Du ansöker till Polismyndigheten om att att genomgå Polismyndighetens grundutbildning för ordningsvakter.

Fråga

HUR SKYDDAR BYA KURSDELTAGARE FRÅN COVID-19?

Svar

Vår högsta prioritet är kursdeltagares och medarbetares hälsa och säkerhet. Vi följer från råden från Folkhälsomyndigheten och har vidtagit ett antal åtgärder för att skydda personer i vår verksamhet.


Vi har begränsat möjligheter för externa besök vår verksamhet.


Vi har är noggranna och tillser att medarbetare och kursdeltagare med symtom på luftvägsinfektion, även milda symtom inte är på jobbet för att undvika att smitta.


För att förebygga spridning av Covid-19 har vi utökat städning och desinficering av lokaler och gemensamma ytor. Handsprit finns också tillgängligt på samtliga utbildningsplatser.