BYA återupptar tidigare inställd utbildning

BYA återupptar den 1 oktober tidigare inställda utbildningar såsom: väktargrundutbildning, del 2 (VU2), fortbildning för väktare, fortbildning för skyddsvakt samt arbetsmiljöutbildningar m.fl....Läs mer

Inställd fortbildning för ordningsvakter

Polismyndigheten har beslutat att ställa in all fortbildning för ordningsvakter från och med den 11 maj 2020. Polismyndigheten har också beslutat om tidsbegränsade regler för fortbildningar för ordningsvakter. ...Läs mer

Utbildningsbidrag- ordningsvakt

BYAs styrelse har beslutat att utbetala utbildningsbidrag riktat till medlemsföretag vars anställda genomför grundutbildning för ordningsvakter i Polismyndighetens regi....Läs mer

Utbildningsbidrag för larmoperatörer

Auktoriserade bevakningsföretag som innehar medlemskap hos Säkerhetsföretagen eller avtal med Svenska Transportarbetarförbundet och därmed innehar kollektivavtal för bevakningspersonal har möjlighet att söka utbildningsbidrag för anställda ...Läs mer

Resultat av medlemsundersökning

Stort tack för ditt deltagande i BYA:s medlemsundersökning. Medlemsundersökningen utfördes av Tns Sifo och vi på BYA är glada att konstatera att vi uppnått ett NKI (Nöjd kundindex) på 72. Även om vi ständigt strävar efter att bli bättre ...Läs mer