ALLA    Kursledare    Medarbetare    

Martin Bjurhem

VD
Direkt 08-703 08 03
Mobil: 070-607 52 86
martin.bjurhem@bya.se

Mikael Granquist

Verksamhetsstöd

Direkt 08-703 08 04
Mobil: 070-862 05 38
mikael.granquist@bya.se

Simon Forsell

System- och teknikansvarig

Direkt 08-703 08 08
Mobil: 070-572 52 52
simon.forsell@bya.se

Bea Baharan Marjo

Projektledare

Direkt 08-703 08 01
Mobil: 073-082 45 74
bea.baharan-marjo@bya.se

Adem Erdal

Vaktmästare i Kista

Direkt: 08-703 08 60
Mobil: 0702-89 05 73
adem.erdal@bya.se

Mathias Larsson

Projektledare

Direkt: 08-703 08 21

Mobil: 070-859 16 87

mathias.larsson@bya.se

Marielle Edlund

Ekonomiansvarig

Direkt: 08-703 08 12
marielle.edlund@bya.se

Pasi Haataja

Redovisningsansvarig

Direkt: 08-703 08 11
pasi.haataja@bya.se

Lena Bernström

Projektledare

Direkt: 08-703 08 02
lena.bernstrom@bya.se

Carina Olander

Enhetschef Utbildningsenheten

08-703 08 95
070-304 10 23
carina.olander@bya.se

Catrine Franzén

Samordnare
Administratör

08-703 08 09
catrine.franzen@bya.se

Jennie Nordén

Administratör

08-703 08 06
jennie.norden@bya.se

Terese Malmström

Administratör

08-703 08 19
terese.malmstrom@bya.se

Mohammed Malla

Projektledare

08-703 08 22
070-593 66 50
mohammed.malla@bya.se

Jim Persson

Key Account Manager

08-703 08 07
070-558 37 53
jim.persson@bya.se

Dan Johansson

Utbildningsledare/Projektledare

08-703 08 14
072-540 41 09
dan.johansson@bya.se

Ronny Fredriksson

Enhetschef Arbetsmiljöenheten

08-703 08 23
ronny.fredriksson@bya.se

Per Martelius

Projektledare / utbildningsledare

08-703 08 52
per.martelius@bya.se

Jan Johansson

Kursledare OSA

jan.johansson@securitas.se

Fredrik Ohrling

Kursledare

fredrik.ohrling@bya.se

Charina Nordwall

Kursledare

charina.nordwall@bya.se

Carina Lövgren

Kursledare

carina.lovgren@bya.se

Jari Sotkasiira

Kursledare OSA

Jari.sotkasiira@bya.se

Jan-Erik Ståhl

Kursledare

jan-erik.stahl@bya.se

Anders Broman

Kursledare

anders.broman@bya.se

Jerry Persson

Kursledare

jerry.persson@bya.se

Mikael Löwdin

Kursledare

mikael.lowdin@bya.se

Susanne Svalner

Kursledare

susanne.svalner@bya.se

Tina Utas-Viklund

Kursledare

tina.utas-viklund@bya.se

Daniel Grubb

Kursledare/utbildningsledare

daniel.grubb@bya.se

Magnus Janeck

Kursledare

magnus.janeck@bya.se

Jonny Branting

Kursledare

jonny.branting@bya.se

Jörgen Eriksson

Kursledare

jorgen.eriksson@bya.se

Tor-Björn Johansson

Kursledare

tor-bjorn.johansson@bya.se

Margaretha Drufhagel

Kursledare

margaretha.drufhagel@bya.se

Lukas Ludvigsson

Kursledare

lukas.ludvigsson@bya.se

Sofie Lindbladh

Kursledare

sofie.lindbladh@bya.se

Mika Korjonen

Kursledare

mika.korjonen@bya.se

Mikael Bron

Kursledare/utbildningsledare

mikael.bron@bya.se

Mohammed Malla

Kursledare

mohammed.malla@bya.se

Peter Nordin

Kursledare

peter.nordin@bya.se

Björn Andersson

Kursledare

bjorn.andersson@bya.se

Dan Eriksson

Kursledare

dan.eriksson@bya.se

Maria Krigare

Kursledare

maria.krigare@bya.se

Daniel Cedstam

Kursledare/utbildningsledare

daniel.cedstam@bya.se

Mårten Österling

Kursledare

marten.osterling@bya.se

Anna Rolfsdotter

Kursledare

anna.rolfsdotter@bya.se

Anna Hedberg

Kursledare

anna.hedberg@bya.se

Mikael Johansson

Senior Advisor

Direkt: 08-703 08 17

Mobil: 070-314 93 02

mikael.johansson@bya.se

Mikael Johansson

Kursledare/utbildningsledare

mikael.johansson@bya.se

Marko Juvonen

Kursledare PAM, PAM Fortbildning

marko.Juvonen@bya.se

Robert Savela

Kursledare AFG

robert.Savela@bya.se

Mikael Wahlberg

Kursledare PAM

mikael.Wahlberg@bya.se

David Lundin

Kursledare rehabilitering

david.lundin@avarnsecurity.com

Bodil Henrikson

Senior Advisor

Direkt: 08-703 08 16

Mobil: 0730-75 43 78

bodil.henrikson@bya.se