Krisstöd

Utbildning som ger kursdeltagaren grundläggande kriskunskap för att förstå hur människor kan reagera, inför, under och efter en allvarlig händelse.


Utbildningen omfattar både teori och övning i Psykologisk första hjälpen. Vidare så går vi igenom vilket ansvar de olika rollerna på företaget har i krisstödsarbetet. Under kursen så genomförs prioriterings- och beslutsövning, strategisk kris övning. Deltagaren får kunskap i hur man bedömer vem som har behov av Professionell hjälp. Kursen avslutas med teoretiska och praktiska övningar i avlastande samtal.


Utbildning kan upplevas som krävande och riktar sig främst till personer i bevakningsbranschen som kommer att använda dessa kunskaper. Deltagarna förväntas vara aktiva i alla moment.KURSAVGIFT Utbildningen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter.

LOGI Utbildningen genomförs som internatkurs. Logi ingår, men måste registreras vid anmälan.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Krisutbildning

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 4200:-Kursinnehåll: Krisutbildning

Kursinnehåll:

Krisreaktioner – teori

Akuta krisinsatser – teori

Psykologisk första hjälp

Ansvarigas roll i krisstödet

Prioriterings- och beslutsövning, strategisk kris övning

Professionell hjälp

Avlastande samtal


Kursen omfattar totalt 3 dagar.


Kursledare: BrolinWestrell

Anna Niva Leg. psykoterapeut

Per Calleberg Leg. psykolog


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Krisutbildning 20808003 Solna 2020-10-13 2020-10-15 16/16