Arbetslivsinriktad rehabilitering

Utbildningen vänder sig till Chefer/arbetsledare, fackliga företrädare, personalspecialister, skyddsombud och övriga medarbetare som i sin funktion arbetar med eller förväntas arbeta med rehabiliteringsfrågor.


Den här kursen ger kunskap om hur det konkreta rehabiliteringsarbetet kan göras så effektivt som möjligt. Man får också lära sig hur man kan arbeta förebyggande för att minska antalet sjukskrivningar. Du får lära dig rehabilitering i fyra steg. Stegen omfattar olika aktörers roll i det konkreta rehabiliteringsarbetet och hur ett företag-organisation kan arbeta förebyggande med rehabilitering.


Mål

  • känna till grundläggande begrepp inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
  • ha kunskap om vilka lagar som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
  • förstå begreppet arbetsförmåga  
  • ha fått kunskaper i praktiskt rehabiliteringsarbete

KURSAVGIFT Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter.Kurskostnad kr exklusive moms för: Praktisk Rehabilitering

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 500:-Kursinnehåll: Praktisk Rehabilitering

Kursinnehåll:

- Vad är rehabilitering? - Fakta om rehabilitering

- Omvärldsanalys

- Samverkan och roller i rehab processen

- Lagar, regler och sekretess

- Rehab kedjan

- Rehabilitering i praktiken


Kursen omfattar totalt 1 dag, totalt 8h


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Praktisk Rehabilitering 20782001 Kista 2020-12-02 2020-12-02 6/16