AFG - Arbetsmiljö för gruppledare

Utbildning vänder sig till personer som arbetar som gruppledare i auktoriserade bevakningsföretag.


Under utbildningen ligger ett tydligt fokus på gruppledarrollen och de praktiska arbetsmiljökunskaper som krävs. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.


Mål Ge kursdeltagaren goda kunskaper i arbetsmiljö för gruppledare i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, baserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

KURSAVGIFT

  • Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter
  • Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag

LOGI Utbildningen genomförs som internatkurs. Logi ingår, men måste registreras vid anmälan.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Arbetsmiljö för gruppledare

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 4200:-Kursinnehåll: Arbetsmiljö för gruppledare

Grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagen och föreskrifter.

Gruppledarens roll i arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt ArbetsMiljö arbete.

Organisatoriska & sociala aspekter på arbetsmiljön.

Kamratstöd och inledande krishantering.

Rapportering av tillbud.

Samverkan med skyddsombud.

Identifiera risker i arbetsmiljön.


Kursen omfattar totalt 3 dagar.


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Arbetsmiljö för gruppledare 20653006 Göteborg 2020-09-22 2020-09-24 16/16
Arbetsmiljö för gruppledare 20653007 Solna 2020-10-20 2020-10-22 16/16
Arbetsmiljö för gruppledare 20653008 Solna 2020-12-08 2020-12-10 16/16