PAM - Praktisk arbetsmiljö

Utbildningen är en grundutbildning i arbetsmiljö och vänder sig till chefer, tjänstemän med tilldelade arbetsmiljöuppgifter, samt till skyddsombud som är valda och utsedda av Transportarbetareförbundet.


Kursens innehåll baseras på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och innehåller bl. a. grundläggande kunskaper i lagar och föreskrifter, organisatorisk och social arbetsmiljö samt olycksfall och rehabilitering.


OBS! Gruppledare hänvisas till AFG - Arbetsmiljö för gruppledare.


TA MED TILL KURSEN Kursdeltagare som utbildningen i rollen som skyddsombud ta med intyg som styrker att du har utsetts till skyddsombud av Svenska Transportarbetareförbundet

KURSAVGIFT

  • Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter
  • Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag

LOGI Utbildningen genomförs som internatkurs. Logi ingår, men måste registreras vid anmälan.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Praktisk arbetsmiljö steg 1 & 2 (PAM)

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 7704:-Kursinnehåll: Praktisk arbetsmiljö steg 1 & 2 (PAM)

Kursinnehåll:

Arbetsmiljölagen med föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Ergonomi - Arbetsmiljöekonomi

Olycksfall och rehabilitering

Arbetsmiljöorganisation - Samordningsansvar

Jämställdhet

Inledande krisstöd


Kursen omfattar totalt 6 dagar 48 tim (Steg 1 och steg 2)


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Praktisk arbetsmiljö steg 1 & 2 (PAM) 20817004 Göteborg 2020-09-29 2020-10-29 15/16
Praktisk arbetsmiljö steg 1 & 2 (PAM) 20817005 Solna 2020-11-03 2020-12-03 16/16