Utbildning för användare av pepparspray för personskydd

Som ett alternativ till skjutvapen kan en personskyddsväktare efter särskild utbildning och vapenlicens utrustas med OC-spray (pepparspray).


Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Eftersom kursdeltagare som en del i utbildningen själva under kontrollerade former får OC-spray droppat i ett öga kan deltagaren under utbildningen uppleva smärta vilket kan medföra förhöjd stressnivå.


Endast den som med godkänt resultat har genomgått väktargrundutbildning enligt FAP 573-1, bilaga 1 samt utbildning i bevakning av enskild person, bilaga 6 får antas till utbildningen.


  MÅL Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna ange de regler som styr personskyddsväktares användande av OC-spray och hur avrapportering ska ske. Känna till vilken effekt som OC-spray kan orsaka, risker för sekundär spridning och kontaminering, och etiska och andra konsekvenser av användningen av OC spray. Ha praktisk förmåga att använda OC-spray och erfarenheter av effekterna av exponering.

  SCHEMA Kursen genomförs mellan 08.00 och 17.00.

  KURSFAKTA Kursen genomförs över hela landet men enbart som uppdragsutbildning. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

  FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV Endast den som med godkänt resultat har genomgått väktargrundutbildning och är behörig att utföra bevakning som väktare samt genomgått utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd enligt FAP 573-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser får antas till utbildningen.

  KURSDELTAGARE TÄNK PÅ ATT

  • Syn och andning påverkas och vissa symptom kan kvarstå en tid efter utbildningen
  • Det kan det vara olämpligt att köra bil från övningsplatsen
  • Om du kontaktlinser eller nyligen genomgått någon form av ögonoperation så bör du ta kontakt med din läkare för samråd innan kursstart

  ARBETSGIVARE TÄNK PÅ ATT

  • Kontrollera i förväg att de deltagare som du anmäler till utbildningen är fullt friska
  • Inventera dom eventuella problem som kan uppstå under kursen
  • Kontrollera att deltagaren har förstått ovanstående information


  Kurskostnad kr exklusive moms för: Utbildning för användare av pepparspray för personskyddsväktare

  Pris: 1700:-
  Avbokningsavgift: 500:-  Kursinnehåll: Utbildning för användare av pepparspray för personskyddsväktare

  Juridik 2 timmar

  Teknik och taktik 2 timmar

  Praktisk övning 4 timmar


  Utbildningen omfattar 10 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av PMFS 2017:10 FAP 573-1


  Kommande kurser

   


  Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max