Förkortad grundutbildning för ordningsvakter

BYA har särskilt tillstånd enligt Ordningsvaktsförordningen för att bedriva förkortad grundutbildning för ordningsvakter för kursdeltagare som är behöriga att arbeta som väktare eller skyddsvakt. Den förkortade utbildningen innebär att tidigare genomförd utbildning i brand och sjukvård kan tillgodoräknas.


En ordningsvakt utför bevakning genom att medverka till att upprätthålla ordning på allmän plats. Ordningsvakt har fler befogenheter än exempelvis väktare och lyder formellt under Polismyndigheten. För att bli ordningsvakt krävs grundutbildning för ordningsvakter.

Efter genomförd grundutbildning för ordningsvakt kan bevakningsföretaget ansöka om förordnande för den anställde hos Polismyndigheten i den polisregion där den sökande är mantalsskriven. Polismyndigheten genomför vid prövning av ansökan laglydnadskontroll och lämplighetstest innan beslut om förordnande tas.


MÅL Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna redogöra för ordningsvaktens uppgift, lagstöd och juridiska skyldigheter. Kunna fatta övervägda beslut om tvångsmedelsanvändning enligt relevant lagstiftning och med handledning kunna utföra dessa i kända situationer.

SCHEMA Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Övriga detaljer om schemat ges av kursledare vid start dag 1.

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 9 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

TA MED TILL KURSEN Träningskläder och gymnastikskor för inomhus bruk för att kunna genomföra två dagar självskyddsutbildning samt oömma kläder att använda vid brandutbildning och praktisk övning. Vi rekommenderar även att ta med egna handskar eftersom övningarna i expanderbar batong sliter på händerna.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

 • Sökanden ska med godkänt resultat genomfört BYA:s Ordningsvaktstest
  • Sökanden ska ha genomgått föreskriven väktar- eller skyddsvaktsutbildning med godkänt resultat inom den senaste treårsperioden


  Kurskostnad kr exklusive moms för: Ordningsvaktsutbildning förkortad

  Pris: 0:-
  Avbokningsavgift: 4500:-  Kursinnehåll: Ordningsvaktsutbildning förkortad

  Yrkesetik 7 tim

  Juridik 26 tim

  Arbetsledning, arbetsmiljö, samt risk- och hotbildsanalys 2 tim

  Olaga diskriminering 4 tim

  Konflikthantering och självskydd 15 tim

  Expanderbar batong 10 tim

  Problemorientering ordningsvaktsarbete 4 tim

  Samhällsorientering 2 tim

  Beslutsträning 10 tim

  Skriftligt och praktiskt prov 10 tim

  Utbildningen omfattar 90 lektionstimmar och uppfyller villkor som omfattas av Polismyndighetens beslut A 320.529/2018 bilaga 2 som meddelats med stöd av 6 § Ordningsvaktsförordningen (1980:589)

  Deltagaren har med godkänt resultat genomfört Polismyndighetens lämplighetsprov enligt 3 kap 5 § PMFS 2017:8, FAP 670-1

  Löptest 2000 m på max 12 min

  Lyfta och dra docka på 77 kg i 15 m


  Kommande kurser

   


  Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
  Ordningsvaktsutbildning förkortad 20823004 Kista 2020-10-27 2020-11-06 7/15