Grundutbildning för ordningsvakter

GENOMFÖES EJ TILLSVIDARE, I AVVAKTAN PÅ BESLUT OM NYTT TILLSTÅND FRÅN POLISMYNDIGHETEN.


BYA har särskilt tillstånd enligt Ordningsvaktsförordningen för att bedriva grundutbildning för ordningsvakter.


En ordningsvakt utför bevakning genom att medverka till att upprätthålla ordning på allmän plats. En ordningsvakt har mer befogenheter än exempelvis väktare och lyder formellt under Polismyndigheten. För att bli ordningsvakt krävs grundutbildning för ordningsvakter.

Efter genomförd grundutbildning för ordningsvakt kan bevakningsföretaget ansöka om förordnande för den anställde hos Polismyndigheten i den polisregion där den sökande är mantalsskriven. Polismyndigheten genomför vid prövning av ansökan laglydnadskontroll och lämplighetstest innan beslut om förordnande tas.Kurskostnad kr exklusive moms för: Ordningsvaktsutbildning grund

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 5500:-Kursinnehåll: Ordningsvaktsutbildning grund

Yrkesetik 7 tim

Juridik 26 tim

Arbetsledning, arbetsmiljö, samt risk- och hotbildsanalys 2 tim

Akutsjukvård 6 tim

Droger 2 tim

Olaga diskriminering 4 tim

Konflikthantering och självskydd 15 tim

Expanderbar batong 10 tim

Problemorientering ordningsvaktsarbete 4 tim

Brand 8 tim

Samhällsorientering 2 tim

Facklig information 2 tim

Beslutsträning 10 tim

Skriftligt och praktiskt prov 10 tim

Utbildningen omfattar 108 lektionstimmar och uppfyller villkor som omfattas av Polismyndighetens beslut A 320.529/2018 bilaga 1 som meddelats med stöd av 6 § Ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Deltagaren har med godkänt resultat genomfört Polismyndighetens lämplighetsprov enligt 3 kap 5 § PMFS 2017:8, FAP 670-1

Löptest 2000 m på max 12 min

Lyfta och dra docka på 77 kg i 15 meter


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max