Utbildning i expanderbar batong

Väktare får efter särskild utbildning utrustas med expanderbar batong.

Efter genomförd tilläggsutbildning får kursdeltagaren under tjänstgöring som väktare behörighet att bära expanderbar batong.


MÅL Deltagaren ska efter utbildningen ha god färdighet i att använda expanderbar batong, kunskap i konflikthantering och kommunikation och kunskap om de medicinska risker som följer med slag från en expanderbar batong.

SCHEMA Kursen pågår mellan 08.00-17.00

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under en  dag. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

TA MED TILL KURSEN  Träningskläder för en hel dags batongutbildning. Vi rekommenderar även att ta med egna handskar eftersom övningarna sliter på händerna.

FÖRKUNSKAP- OCH ANTAGNINGSKRAV

Deltagaren ska ha genomgått fullständig väktargrundutbildning.

KRAV FAP 573-1 Expanderbar batong får bäras av väktare som:

  • med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning i expanderbar batong enligt bilaga 8 eller
  • är behörig att bära expanderbar batong i en bevakningsfunktion som sker med stöd av förordnande eller särskilt godkännande som myndighet meddelat i enlighet med definitionen i 1 kap. 1 §.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Expanderbar batong

Pris: 2000:-
Avbokningsavgift: 500:-Kursinnehåll: Expanderbar batong

Juridiska lagstöd för våldsanvändning

Batongens konstruktion

Kommunikation och konflikthantering

Medicinska risker

Batongtekniker

Kompetensprov


Utbildningen omfattar 10 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av

PMFS 2017:10 FAP 573-1. Version 795


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Expanderbar batong 20795020 Lund 2020-10-05 2020-10-05 10/20
Expanderbar batong 20795021 Göteborg 2020-10-05 2020-10-05 19/20
Expanderbar batong 20795022 Kista 2020-10-19 2020-10-19 10/20
Expanderbar batong 20795023 Lund 2020-11-16 2020-11-16 2/20
Expanderbar batong 20795025 Kista 2020-11-23 2020-11-23 7/20
Expanderbar batong 20795024 Göteborg 2020-11-23 2020-11-23 8/20
Expanderbar batong 20795026 Kista 2020-12-07 2020-12-07 1/20