Fortbildning med inriktning värdetransport

Värdeväktare ska för att behålla sin behörighet att utföra värdetransport (bevakning) genomgå Fortbildning vart 4:e år.


Innehållet i denna fortbildning är specialiserad efter behovet hos värdetransportörer. Ämnesval och omfattning är ett koncentrat av väktargrundutbildningen som i enlighet med bestämmelser i FAP 573-1 har anpassats till verksamhetsslaget värdetransport. Utbildningen omfattar 30 lektionstimmar och ger behörighet att utföra bevakning under 4 år.


MÅL Deltagaren skall efter genomförd utbildning ha höjt sin egen förmåga inom kunskapsområden som arbetsmiljö, bevakningsjuridik, bevakningstjänst och sjukvård.

SCHEMA Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00.

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 3 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.  Medtag utomhuskläder som passar med vädret, för ett övningsmoment på cirka en timme.


FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV Behörig att få tillträde till kursen är den som är tidigare genomgått föreskriven grund- eller fortbildning för väktare.

KRAV FAP 573-1 Väktare ska ha genomgått fortbildning med godkänt resultat inom fyra år efter att föregående grund- eller fortbildning genomgicks för att vara behörig att utföra bevakning. En väktare som inte genomgått fortbildning inom föreskriven tid får inte utföra bevakning. Har mer än fyra år men mindre än fem år passerat från det senaste utbildningstillfället ska personen genomgå fortbildning för att på nytt bli behörig att utföra bevakning. Har mer än fem år passerat ska personen gå väktargrundutbildning för att på nytt bli behörig att utföra bevakning.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Fortbildning väktare/värde

Pris: 1200:-
Avbokningsavgift: 1500:-Kursinnehåll: Fortbildning väktare/värde

Bevakningsjuridik 4 tim

Bevakningstjänst 11 tim

Arbetsmiljö 7 tim

Akutsjukvård 5 tim

Teoretiskt prov 3 tim


Utbildningen omfattar 30 lektionstimmar. Fortbildningen är ett koncentrat av väktargrundutbildningen och skall genomföras vart fjärde år enligt FAP 573-1. Version 798


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Fortbildning väktare/värde 20798003 Kista 2020-10-13 2020-10-15 24/25
Fortbildning väktare/värde 20798004 Kista 2020-11-10 2020-11-12 25/25