Fortbildning för väktare

Väktare ska för att behålla sin behörighet att utföra bevakning genomgå Fortbildning vart 4:e år.


Fortbildning omfattar 30 lektionstimmar och är obligatorisk för att väktare ska behålla behörighet att utföra bevakning. Kursen bygger på ett aktuellt koncentrat från väktargrundutbildningen. Kursen är avgiftsfri och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter.


MÅL Deltagaren skall efter genomförd utbildning ha höjt sin egen förmåga inom kunskapsområden som bevakningsjuridik, tillsyn, självskydd och sjukvård.

SCHEMA Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilken veckodag ämnet självskydd kommer att genomföras vid kursstarten.

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 3 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

TA MED DIG Träningskläder för att kunna genomföra en halv dags självskyddsutbildning.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Behörig att få tillträde till kursen är den som är tidigare genomgått föreskriven grund- eller fortbildning för väktare. 

KRAV FAP 573-1 Väktare ska ha genomgått fortbildning med godkänt resultat inom fyra år efter att föregående grund- eller fortbildning genomgicks för att vara behörig att utföra bevakning. En väktare som inte genomgått fortbildning inom föreskriven tid får inte utföra bevakning. Har mer än fyra år men mindre än fem år passerat från det senaste utbildningstillfället ska personen genomgå fortbildning för att på nytt bli behörig att utföra bevakning. Har mer än fem år passerat ska personen gå väktargrundutbildning för att på nytt bli behörig att utföra bevakning.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Fortbildning väktare

Pris: 1200:-
Avbokningsavgift: 1500:-Kursinnehåll: Fortbildning väktare

Regler som styr bevakningsföretagets bevakningsverksamhet 3 tim

Bevakningsjuridik 6 tim

Bevakningstjänst 8 tim

Konflikthantering och självskydd 5 tim

Akutsjukvård 5 tim

Skriftligt och praktiskt prov 3 tim


Utbildningen omfattar 30 lektionstimmar.

Fortbildningen är ett koncentrat av väktargrundutbildningen och skall genomföras vart fjärde år enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1. Version 796


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Fortbildning väktare 20796905 Kista 2020-09-29 2020-10-01 12/12
Fortbildning väktare 20796038 Kista 2020-09-29 2020-10-01 13/13
Fortbildning väktare 20796039 Göteborg 2020-10-07 2020-10-09 13/16
Fortbildning väktare 20796040 Lund 2020-10-07 2020-10-09 24/25
Fortbildning väktare 20796041 Kista 2020-10-07 2020-10-09 15/16
Fortbildning väktare 20796909 Kista 2020-10-07 2020-10-09 15/16
Fortbildning väktare 20796910 Göteborg 2020-10-07 2020-10-09 15/16
Fortbildning väktare 20796042 Kista 2020-10-12 2020-10-14 25/25
Fortbildning väktare 20796043 Kista 2020-10-13 2020-10-15 25/25
Fortbildning väktare 20796044 Borlänge 2020-10-13 2020-10-15 21/25
Fortbildning väktare 20796911 Göteborg 2020-10-19 2020-10-21 14/16
Fortbildning väktare 20796045 Göteborg 2020-10-19 2020-10-21 14/16
Fortbildning väktare 20796046 Lund 2020-10-20 2020-10-22 25/25
Fortbildning väktare 20796047 Kista 2020-10-21 2020-10-23 24/25
Fortbildning väktare 20796903 Luleå 2020-10-27 2020-10-29 25/25
Fortbildning väktare 20796048 Kista 2020-11-04 2020-11-06 25/25
Fortbildning väktare 20796051 Göteborg 2020-11-09 2020-11-11 25/25
Fortbildning väktare 20796049 Kista 2020-11-09 2020-11-11 25/25
Fortbildning väktare 20796050 Lund 2020-11-09 2020-11-11 25/25
Fortbildning väktare 20796904 Örebro 2020-11-16 2020-11-18 22/25
Fortbildning väktare 20796912 Lund 2020-11-18 2020-11-20 11/25
Fortbildning väktare 20796052 Kista 2020-11-18 2020-11-20 25/25
Fortbildning väktare 20796908 Göteborg 2020-11-23 2020-11-25 24/24
Fortbildning väktare 20796907 Linköping 2020-11-24 2020-11-26 24/25
Fortbildning väktare 20796053 Kista 2020-11-25 2020-11-27 25/25
Fortbildning väktare 20796054 Kista 2020-12-01 2020-12-03 25/25
Fortbildning väktare 20796913 Lund 2020-12-02 2020-12-04 12/24
Fortbildning väktare 20796057 Göteborg 2020-12-08 2020-12-10 24/25
Fortbildning väktare 20796056 Lund 2020-12-08 2020-12-10 25/25
Fortbildning väktare 20796055 Kista 2020-12-08 2020-12-10 25/25
Fortbildning väktare 20796058 Kista 2020-12-14 2020-12-16 25/25