VU2

Väktargrundutbildning, del 2 (VU2) är andra delen i utbildningen för att bli väktare.


VU2 genomförs under 5 dagar och omfattar 49 lektionstimmar, varav 40 timmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga lektionstimmar har beslutats av branschens parter. Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren behörig att självständigt utföra bevakning i rollen som väktare. Innan VU2 påbörjas måste kursdeltagaren först ha genomfört VU1 samt Praktisk yrkesträning (PYT).


MÅL Deltagaren skall efter genomförd utbildning utan handledning kunna utföra traditionella bevakningstjänster på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

SCHEMA Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilken veckodag självskydd kommer att genomföras vid kursstarten.

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 5 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.


FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

  • Godkänd Väktargrundutbildning, VU1
  • Genomförd Praktisk yrkesträning (PYT) minst 160 timmar under högst 4 månader efter godkänd Väktargrundutbildning, VU1

PRAKTISK YRKESTRÄNING För att få tillträde till väktargrund­utbildning, VU2 krävs att kursdeltagaren genomfört Praktisk yrkesträning (PYT) i minst 160 timmar under max 4 månader. PYT ska genomföras i ett bevakningsföretags ordinarie verksamhet, i syfte att ge deltagaren relevant erfarenhet av bevakningsarbete. För att få genomföra praktisk yrkesträning måste man ha fyllt 18 år.

TA MED TILL KURSEN

  • Träningskläder för att kunna genomföra en halvdag självskyddsutbildning
  • BYA handbok för väktare samt BYA handbok grundförfarande för bevakningspersonal som delades ut under VU 1
  • Intyg om genomförd PYT (minst 160 timmar under högst 4 månader) ska medföras till kursstart dag 1


Kurskostnad kr exklusive moms för: Väktargrundutbildning VU2

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 2500:-Kursinnehåll: Väktargrundutbildning VU2

Bevakningsjuridik 8 tim

Bevakningstjänst 8 tim

Konflikthantering & självskydd 8 tim

Arbetsmiljö 8 tim

Rättsvårdande myndigheter 2 tim

Droger 2 tim

Skriftligt och praktiskt prov 4 tim

Praktisk yrkesträning 160 tim


Utbildningen omfattar 50 lektionstimmar samt 160 timmars praktisk yrkesträning. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av PMFS 2017:10 FAP 573-1. Version 829


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Väktargrundutbildning VU2 20829901 Göteborg 2020-09-28 2020-10-02 12/12
Väktargrundutbildning VU2 20829902 Kista 2020-09-28 2020-10-02 16/16
Väktargrundutbildning VU2 20829002 Kista 2020-09-28 2020-10-02 17/17
Väktargrundutbildning VU2 20829003 Kista 2020-09-28 2020-10-02 16/17
Väktargrundutbildning VU2 20829004 Lund 2020-09-28 2020-10-02 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829001 Göteborg 2020-09-28 2020-10-02 11/13
Väktargrundutbildning VU2 20829005 Kista 2020-10-05 2020-10-09 17/17
Väktargrundutbildning VU2 20829006 Kista 2020-10-05 2020-10-09 17/17
Väktargrundutbildning VU2 20829008 Gävle 2020-10-05 2020-10-09 15/25
Väktargrundutbildning VU2 20829904 Kista 2020-10-05 2020-10-09 16/16
Väktargrundutbildning VU2 20829009 Göteborg 2020-10-12 2020-10-16 14/14
Väktargrundutbildning VU2 20829905 Göteborg 2020-10-12 2020-10-16 10/10
Väktargrundutbildning VU2 20829010 Lund 2020-10-12 2020-10-16 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829011 Kista 2020-10-12 2020-10-16 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829013 Skellefteå 2020-10-12 2020-10-16 12/20
Väktargrundutbildning VU2 20829012 Lycksele 2020-10-12 2020-10-16 16/25
Väktargrundutbildning VU2 20829016 Örebro 2020-10-19 2020-10-23 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829014 Kista 2020-10-19 2020-10-23 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829015 Luleå 2020-10-19 2020-10-23 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829018 Gävle 2020-10-26 2020-10-30 8/25
Väktargrundutbildning VU2 20829019 Västerås 2020-10-26 2020-10-30 24/25
Väktargrundutbildning VU2 20829017 Kista 2020-10-26 2020-10-30 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829020 Kista 2020-11-02 2020-11-06 18/25
Väktargrundutbildning VU2 20829022 Lund 2020-11-02 2020-11-06 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829023 Göteborg 2020-11-02 2020-11-06 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829021 Oskarshamn 2020-11-02 2020-11-06 21/25
Väktargrundutbildning VU2 20829024 Kista 2020-11-09 2020-11-13 7/25
Väktargrundutbildning VU2 20829903 Örebro 2020-11-09 2020-11-13 16/25
Väktargrundutbildning VU2 20829026 Luleå 2020-11-16 2020-11-20 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829025 Kista 2020-11-16 2020-11-20 6/25
Väktargrundutbildning VU2 20829027 Kista 2020-11-23 2020-11-27 4/25
Väktargrundutbildning VU2 20829007 Luleå 2020-11-30 2020-12-04 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20829028 Kista 2020-11-30 2020-12-04 4/25
Väktargrundutbildning VU2 20829029 Kista 2020-12-07 2020-12-11 3/25
Väktargrundutbildning VU2 20829031 Lund 2020-12-07 2020-12-11 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20829030 Göteborg 2020-12-07 2020-12-11 11/25
Väktargrundutbildning VU2 20829032 Kista 2020-12-14 2020-12-18 5/25