VU2

Väktargrundutbildning, del 2 (VU2) är andra delen i utbildningen för att bli väktare.


VU2 genomförs under 5 dagar och omfattar 49 lektionstimmar, varav 40 timmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga lektionstimmar har beslutats av branschens parter. Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren behörig att självständigt utföra bevakning i rollen som väktare. Innan VU2 påbörjas måste kursdeltagaren först ha genomfört VU1 samt Praktisk yrkesträning (PYT).


MÅL Deltagaren skall efter genomförd utbildning utan handledning kunna utföra traditionella bevakningstjänster på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

SCHEMA Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilken veckodag självskydd kommer att genomföras vid kursstarten.

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 5 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.


FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

  • Godkänd Väktargrundutbildning, VU1
  • Genomförd Praktisk yrkesträning (PYT) minst 160 timmar under högst 4 månader efter godkänd Väktargrundutbildning, VU1

PRAKTISK YRKESTRÄNING För att få tillträde till väktargrund­utbildning, VU2 krävs att kursdeltagaren genomfört Praktisk yrkesträning (PYT) i minst 160 timmar under max 4 månader. PYT ska genomföras i ett bevakningsföretags ordinarie verksamhet, i syfte att ge deltagaren relevant erfarenhet av bevakningsarbete. För att få genomföra praktisk yrkesträning måste man ha fyllt 18 år.

TA MED TILL KURSEN

  • Träningskläder för att kunna genomföra en halvdag självskyddsutbildning
  • BYA handbok för väktare samt BYA handbok grundförfarande för bevakningspersonal som delades ut under VU 1
  • Intyg om genomförd PYT (minst 160 timmar under högst 4 månader) ska medföras till kursstart dag 1


Kurskostnad kr exklusive moms för: Väktargrundutbildning VU2

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 2500:-Kursinnehåll: Väktargrundutbildning VU2

Bevakningsjuridik 8 tim

Bevakningstjänst 8 tim

Konflikthantering & självskydd 8 tim

Arbetsmiljö 8 tim

Rättsvårdande myndigheter 2 tim

Droger 2 tim

Skriftligt och praktiskt prov 4 tim

Praktisk yrkesträning 160 tim


Utbildningen omfattar 40 lektionstimmar samt 160 timmars praktisk yrkesträning. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av PMFS 2017:10 FAP 573-1. Version 789


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Väktargrundutbildning VU2 20789031 Kista 2020-09-28 2020-10-02 10/25
Väktargrundutbildning VU2 20789029 Göteborg 2020-09-28 2020-10-02 12/25
Väktargrundutbildning VU2 20789032 Lund 2020-09-28 2020-10-02 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20789030 Kista 2020-09-28 2020-10-02 3/25
Väktargrundutbildning VU2 20789033 Kista 2020-10-05 2020-10-09 1/25
Väktargrundutbildning VU2 20789034 Kista 2020-10-05 2020-10-09 2/25
Väktargrundutbildning VU2 20789035 Luleå 2020-10-05 2020-10-09 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789036 Gävle 2020-10-05 2020-10-09 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789901 Lycksele 2020-10-12 2020-10-16 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789038 Lund 2020-10-12 2020-10-16 10/25
Väktargrundutbildning VU2 20789037 Göteborg 2020-10-12 2020-10-16 6/25
Väktargrundutbildning VU2 20789039 Kista 2020-10-12 2020-10-16 2/25
Väktargrundutbildning VU2 20789902 Skellefteå 2020-10-12 2020-10-16 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789041 Luleå 2020-10-19 2020-10-23 24/25
Väktargrundutbildning VU2 20789040 Kista 2020-10-19 2020-10-23 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789903 Örebro 2020-10-19 2020-10-23 25/25
Väktargrundutbildning VU2 20789042 Gävle 2020-10-26 2020-10-30 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789043 Kista 2020-10-26 2020-10-30 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789904 Västerås 2020-10-26 2020-10-30 2/25
Väktargrundutbildning VU2 20789047 Göteborg 2020-11-02 2020-11-06 6/25
Väktargrundutbildning VU2 20789044 Kista 2020-11-02 2020-11-06 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789046 Lund 2020-11-02 2020-11-06 1/25
Väktargrundutbildning VU2 20789045 Oskarshamn 2020-11-02 2020-11-06 1/25
Väktargrundutbildning VU2 20789048 Kista 2020-11-09 2020-11-13 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789049 Kista 2020-11-16 2020-11-20 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789050 Kista 2020-11-23 2020-11-27 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789051 Kista 2020-11-30 2020-12-04 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789052 Kista 2020-12-07 2020-12-11 0/25
Väktargrundutbildning VU2 20789054 Lund 2020-12-07 2020-12-11 2/25
Väktargrundutbildning VU2 20789053 Göteborg 2020-12-07 2020-12-11 1/25
Väktargrundutbildning VU2 20789055 Kista 2020-12-14 2020-12-18 1/25