VU1

Väktargrundutbildning, del 1 (VU1) är första steget för att bli väktare.


VU1 genomförs under 9 dagar och omfattar 91 lektionstimmar, varav 88 lektionstimmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga lektionstimmar är en utökning som beslutats av branschens parter. Efter godkänd utbildning får kursdeltagaren genomföra Praktisk Yrkesträning (PYT) som ska utföras i minst 160 timmar under en period om högst 4 månader. Efter genomförd praktisk yrkesträning får kursdeltagaren antas till Väktargrundutbildning, del 2 (VU2).


MÅL Deltagaren skall efter genomförd utbildning under handledning kunna utföra traditionella bevakningstjänster på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

SCHEMA Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilka veckodagar självskydd och brand kommer att genomföras vid kursstarten.

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 9 dagar med uppehåll för helg. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

TA MED TILL KURSEN

  • Träningskläder för att kunna genomföra en heldags självskyddsutbildning
  • Oömma och varma kläder att använda vid brandövning utomhus

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Gymnasiebetyg lägst E i kursen Svenska 1, 100p eller motsvarande betyg i äldre system.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Väktargrundutbildning VU1

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 4500:-Kursinnehåll: Väktargrundutbildning VU1

Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet 8 tim

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 4 tim

Bevakningsjuridik 16 tim

Konflikthantering & självskydd 8 tim

Handfängsel 4 tim

Bevakningstjänst 10 tim

Akutsjukvård 6 tim

Tekniska hjälpmedel 8 tim

Brand 10 tim

Yrkesetik och moral 8 tim

Arbetsmiljö 2 tim

Skriftligt och praktiskt prov 4 tim

Utbildningen omfattar 88 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs i PMFS 2017:10

FAP 573-1. Version 788.


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Väktargrundutbildning VU1 20788016 Kista 2020-04-14 2020-04-24 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788018 Malmö 2020-04-14 2020-04-24 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788017 Göteborg 2020-04-14 2020-04-24 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788908 Kista 2020-04-14 2020-04-24 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788021 Kista 2020-04-20 2020-04-30 24/25
Väktargrundutbildning VU1 20788019 Gävle 2020-04-20 2020-04-30 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788020 Göteborg 2020-04-20 2020-04-30 24/25
Väktargrundutbildning VU1 20788023 Kista 2020-04-27 2020-05-08 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788022 Kista 2020-04-27 2020-05-08 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788909 Linköping 2020-05-04 2020-05-14 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788026 Örebro 2020-05-04 2020-05-14 14/25
Väktargrundutbildning VU1 20788025 Göteborg 2020-05-04 2020-05-14 20/25
Väktargrundutbildning VU1 20788912 Lund 2020-05-04 2020-05-14 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788901 Örnsköldsvik 2020-05-04 2020-05-14 14/25
Väktargrundutbildning VU1 20788024 Kista 2020-05-04 2020-05-14 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788029 Lund 2020-05-11 2020-05-21 24/25
Väktargrundutbildning VU1 20788030 Luleå 2020-05-11 2020-05-21 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788027 Göteborg 2020-05-11 2020-05-21 8/25
Väktargrundutbildning VU1 20788028 Kista 2020-05-11 2020-05-21 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788035 Västerås 2020-05-18 2020-05-28 25/25
Väktargrundutbildning VU1 20788034 Örebro 2020-05-18 2020-05-28 16/25
Väktargrundutbildning VU1 20788032 Lund 2020-05-18 2020-05-28 3/25
Väktargrundutbildning VU1 20788031 Kista 2020-05-18 2020-05-28 18/25
Väktargrundutbildning VU1 20788038 Lund 2020-05-25 2020-06-04 3/25
Väktargrundutbildning VU1 20788036 Kista 2020-05-25 2020-06-04 6/25
Väktargrundutbildning VU1 20788902 Jönköping 2020-05-25 2020-06-04 4/20
Väktargrundutbildning VU1 20788039 Kista 2020-05-25 2020-06-04 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788037 Göteborg 2020-05-25 2020-06-04 1/25
Väktargrundutbildning VU1 20788910 Luleå 2020-06-01 2020-06-11 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788041 Kista 2020-06-01 2020-06-11 3/25
Väktargrundutbildning VU1 20788907 Malmö 2020-06-01 2020-06-11 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788042 Göteborg 2020-06-01 2020-06-11 4/25
Väktargrundutbildning VU1 20788911 Gävle 2020-06-08 2020-06-18 1/25
Väktargrundutbildning VU1 20788043 Kista 2020-06-08 2020-06-18 7/25
Väktargrundutbildning VU1 20788044 Kista 2020-06-08 2020-06-18 16/25
Väktargrundutbildning VU1 20788046 Malmö 2020-06-08 2020-06-18 3/25
Väktargrundutbildning VU1 20788045 Göteborg 2020-06-08 2020-06-18 8/25
Väktargrundutbildning VU1 20788049 Göteborg 2020-06-15 2020-06-26 3/25
Väktargrundutbildning VU1 20788048 Kista 2020-06-15 2020-06-26 14/25
Väktargrundutbildning VU1 20788047 Kista 2020-06-15 2020-06-26 4/25
Väktargrundutbildning VU1 20788050 Kista 2020-06-22 2020-07-02 4/25