VU1

Väktargrundutbildning, del 1 (VU1) är första steget för att bli väktare.


VU1 genomförs under 9 dagar och omfattar 91 lektionstimmar, varav 88 lektionstimmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga lektionstimmar är en utökning som beslutats av branschens parter. Efter godkänd utbildning får kursdeltagaren genomföra Praktisk Yrkesträning (PYT) som ska utföras i minst 160 timmar under en period om högst 4 månader. Efter genomförd praktisk yrkesträning får kursdeltagaren antas till Väktargrundutbildning, del 2 (VU2).


MÅL Deltagaren skall efter genomförd utbildning under handledning kunna utföra traditionella bevakningstjänster på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

SCHEMA Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilka veckodagar självskydd och brand kommer att genomföras vid kursstarten.

KURSFAKTA Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 9 dagar med uppehåll för helg. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

TA MED TILL KURSEN

  • Träningskläder för att kunna genomföra en heldags självskyddsutbildning
  • Oömma och varma kläder att använda vid brandövning utomhus

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Gymnasiebetyg lägst E i kursen Svenska 1, 100p eller motsvarande betyg i äldre system.


Kurskostnad kr exklusive moms för: Väktargrundutbildning VU1

Pris: 0:-
Avbokningsavgift: 4500:-Kursinnehåll: Väktargrundutbildning VU1

Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet 8 tim

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 4 tim

Bevakningsjuridik 16 tim

Konflikthantering & självskydd 8 tim

Handfängsel 4 tim

Bevakningstjänst 10 tim

Akutsjukvård 6 tim

Tekniska hjälpmedel 8 tim

Brand 10 tim

Yrkesetik och moral 8 tim

Arbetsmiljö 2 tim

Skriftligt och praktiskt prov 4 tim

Utbildningen omfattar 88 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs i PMFS 2017:10

FAP 573-1. Version 788.


Kommande kurser

 


Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max
Väktargrundutbildning VU1 20788059 Kista 2020-10-12 2020-10-22 17/25
Väktargrundutbildning VU1 20788919 Gävle 2020-10-12 2020-10-22 1/25
Väktargrundutbildning VU1 20788061 Göteborg 2020-10-26 2020-11-05 8/25
Väktargrundutbildning VU1 20788062 Kista 2020-11-02 2020-11-12 3/25
Väktargrundutbildning VU1 20788064 Lund 2020-11-09 2020-11-19 14/25
Väktargrundutbildning VU1 20788063 Kista 2020-11-09 2020-11-19 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788066 Göteborg 2020-11-16 2020-11-26 1/25
Väktargrundutbildning VU1 20788065 Kista 2020-11-16 2020-11-26 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788067 Kista 2020-11-30 2020-12-10 0/25
Väktargrundutbildning VU1 20788068 Göteborg 2020-11-30 2020-12-10 1/25
Väktargrundutbildning VU1 20788069 Kista 2020-12-07 2020-12-17 0/25