Väktargrundutbildning, del 1 (VU1)

VU1 är första steget för att bli väktare. VU1 genomförs under 9 dagar och omfattar 91 lektionstimmar. Efter godkänd utbildning kan kursdeltagaren utföra Praktisk Yrkesträning (PYT) som ska utföras i minst 160 timmar under en period om högst 4 månader. Efter genomförd praktisk yrkesträning får kursdeltagaren antas till Väktargrundutbildning, del 2 (VU2).

Väktargrundutbildning, VU2

För att självständigt få utföra bevakning krävs att man genomgått en fullständig väktargrundutbildning. Del 2 av väktargrundutbildningen (VU 2) omfattar 49 lektionstimmar.

Fortbildning för väktare

För att få arbeta som väktare krävs att man genomgår en fortbildning vart fjärde år.

Utbildning för föreståndare

Ett auktoriserat bevakningsföretag ska enligt lag utse en föreståndare som ansvarar för bevakningsverksamheten. Föreståndare ska enligt Polismyndighetens föreskrifter genomgå utbildning för föreståndare.

Utbildning i värdetransport

Särskild utbildning för väktare som ska transportera sedlar och mynt eller egendom i syfte att skapa ett extra skydd mot brott.

Fortbildning med inriktning värdetransport

För att få arbeta som väktare krävs att man genomgår en fortbildning vart fjärde år. Denna fortbildning har anpassats till väktare som utför värdetransport.

Grundutbildning för skyddsvakt

Grundutbildning för personer som ska bevaka skyddsobjekt, t ex. kärnkraftverk, flygplatser eller Försvarsmaktens anläggningar.

Förkortad grundutbildning för skyddsvakt

Grundutbildning för skyddsvakt som vänder sig till kursdeltagare som är behöriga att utföra arbete som väktare eller ordningsvakt.  Skyddsvakter bevakar skyddsobjekt, t ex. kärnkraftverk, flygplatser eller Försvarsmaktens anläggningar.

Förkortad utbildning för ordningsvakter

Förkortad utbildning ordningsvakt som vänder sig till kursdeltagare som är behöriga att utföra arbete som väktare eller skyddsvakt och som efter utbildningen ska förordnas som ordningsvakt för att medverka till att upprätthålla allmän ordning.

PAM - Praktisk arbetsmiljö

En grundutbildning i arbetsmiljö som vänder sig till chefer, andra tjänstemän med tilldelade arbetsmiljöuppgifter. Samt skyddsombud, valda och utsedda av Transportarbetareförbundet.

AFG - Arbetsmiljö för gruppledare

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för gruppledare med fokus på gruppledarrollen och de praktiska arbetsmiljökunskaper som krävs.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildning i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den riktar sig till skyddsombud och chefer som vill ha ökad insikt om föreskrifterna och vad de innebär.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Utbildning om hur det konkreta rehabiliteringsarbetet kan göras så effektivt som möjligt. Kursen vänder sig till medarbetare som i sin funktion arbetar med eller förväntas arbeta med rehabiliteringsfrågor.

Krisstöd

Utbildning i krisstöd och Psykologiska första hjälpen. Efter utbildning ska deltagarna bl.a. kunna genomföra strukturerade avlastningssamtal.

Riskhantering

Utbildning i riskhantering för kursdeltagare som ska medverka med att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa.

Ordningsvaktstest

Som antagningskrav till BYA:s grundutbildning för ordningsvakter ska sökanden genomgå Ordningsvaktstest med godkänt resultat.

Väktargrundutbildning, VU 1 för privatpersoner

Väktargrundutbildning, VU 1 är första steget för att bli väktare. Som privatperson kan du efter ansökan, personlighetstest och en intervju köpa din VU1 utbildning hos BYA.