Inget självskydd på fortbildning för väktare

I syfte att minska risken för smittspridning av coronavirus har BYA tillfälligt ersatt de praktiska delarna i ämnet KKS (kommunikation, konflikthantering och självskydd) med annan föreskriven utbildning. 

Beslutet gäller tills vidare och anpassningen följer bestämmelserna i bilaga 2 i PMFS 2017:10, FAP 573-1 som innehåller ett exempel på omfattning och innehåll för en fortbildning för väktare.