Nya åtgärder för att förhindra sjukdomen Covid-19

På ett extra styrelsemöte den 30 oktober har BYA:s styrelse i syfte att minska risken för smittspridning beslutat att från och med den 2 november ställa in samtliga arbetsmiljöutbildningar, förutom kursen Introduktion i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud som genomförs som webbutbildning. Beslutet gäller till den 31 december och kan komma att förlängas.


Styrelsen har också gett BYA uppdraget att skyndsamt inleda samverkan med Polismyndigheten rörande behov av att en förlänga de tillfälliga föreskrifter som myndigheten utfärdat för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19.

 

I avvaktan på reviderade tillfälliga föreskrifter uppmanas medlemsföretagen när det är möjligt att senarelägga planerad utbildning vid BYA.

 

Denna uppmaning gäller särskilt för de kursdeltagare som ska genomgå fortbildning för väktare och fortbildning för skyddsvakter och ej förlorar sin behörighet att utföra bevakning innan den 15 januari 2021. Medlemsföretagen bör således avboka kursdeltagare från utbildning när så är möjligt. BYA har sedan tidigare beslutat att inte ta ut några avbokningsavgifter under den pågående pandemin.