Arbetsmiljömaterial

BYA tar regelbundet fram material kring arbetsmiljö för vår bransch. Här nedan kommer ett antal material vi producerat:


Handböcker och vägledning

Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljöhandbok webb


Hälsa vid nattarbete

Nattugglan - Om att äta rätt, sova rätt etc vid nattarbete

Nattugglan - Om att äta rätt, sova rätt etc vid nattarbete webb


Bevakningslokaler

Bättre Bevakningslokaler


Fälthandböcker

Fälthandbok Medarbetare

Fälthandbok Skyddsombud

Fälthandbok Chefens Arbetsmiljökompass


Kroppsburen utrustning

Kroppsburen utrustning och hälsofaktorer - Ergonomi & Hälsa


Fordon

Fordonsergonomi


Ergonomi

Hälsa & Ergonomi för bevakningsbranschen

Bättre Ergonomi & Hälsa för ronderande väktare och parkeringsvakter


Skyddsvästar

Skyddsvästar Kravspecifikation


Överfallslarm

Framgångsfaktorer vid överfallslarm


Checklistor

Checklista och Framgångsfaktorer för arbete i utsatta områden - Bevakningspersonal

Checklista för larm och åtgärd

Checklista för parkeringsvakter

Checklista för publika miljöer

Checklista för ronderande bevakning

Checklista för stationär bevakning

Checklista för störningsjour

Checklista för säkerhetskontroll

Checklista värdedepå

Checklista för värdehantering


Rapporter

Butikskontrollantens arbetsmiljö (2011)

Arbetsmiljö värdetransport (2015) - Enbart för auktoriserade bevakningsföretag medlemmar i Säkerhetsföretagen med auktorisation för värdetransport.

Blanketter

Handlingsplan

Begäran om arbetsmiljöåtgärd - för skyddsombud

  • Läs 20 senaste ariklarna här
TABELL EJ LADDAD - Inget content hittat