Tillfällig föreskrift - fortbildning för ordningsvakter

Polismyndigheten har beslutat att införa en tillfällig föreskrift om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19.


Den tillfälliga föreskriften medger att den som är förordnad som ordningsvakt eller säkerhetskontrollant i domstol kan förnya sitt förordnande utan att ha genomgått föreskriven Fortbildning för ordningsvakter. Sådant förordnande gäller då i högst ett år.

 

Föreskriften med saknummer PMFS 2020:8 FAP 670-2 träder i kraft den 11 maj 2020 och upphör att gälla den 31 december 2020.

 

Läs föreskriften HÄR