GIA - Ett verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete

Nu är det lättare för BYA:s medlemsföretag att rapportera avvikelser samt att följa upp och få en samlad bild av arbetsmiljöproblem.


Vad är GIA ?

GIA är en förkortning för Guarding - Informationssystem om Arbetsmiljö och är ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. GIA-systemet är utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. 


GIA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i bevakningsbranschen att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av GIA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av GIA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. 


En av GIA-systemets styrkor är överblicken. Du kan när som helst få ut statistik över hela företaget eller enskilda avdelningar. Du tar enkelt fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser.


GIA är ett delsystem i IA som är framtaget av AFA Försäkring och skräddarsytt för att passa bevakningsbranschen. I samarbete mellan AFA Försäkring och representanter från de olika branscherna utvecklas systemet kontinuerligt via vår branschspecifika referensgrupp från användarföretagen.


Om du vill börja använda GIA-systemet ? Vill ditt företag börja använda GIA-systemet, skicka ett mail med ert organisationsnummer och dina kontaktuppgifter till: iasupport@afaforsakring.se

Om du redan är användare av GIA ? Är ditt företag redan användare av GIA-systemet, svarar GIA-administratören/superanvändaren på ditt företag på alla frågor om systemet.

Vill du veta mer

Hämta en pdf med presentation av GIA (IA) HÄR

Ta del av vanliga frågor och svar om GIA (IA)  HÄR

Frågor om GIA kan skickas till BYA med e-post till: arbetsmiljo@bya.se