Gå kurs hos BYA under Coronakrisen

BYAs föreskrivna yrkesutbildningar genomförs som planerat. Vi informerar löpande vid eventuella förändringar.


Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av Coronavirus i Sverige uppmanas dock deltagare i vår verksamhet med symtom på luftvägsinfektion, även milda symtom, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.


Detta innebär att du inte ska delta i BYA:s verksamhet om du uppvisar ovanstående symtom.


BYA har för att förebygga spridning av Covid-19 utökat städning och desinficering av utbildningslokaler och gemensamma ytor. Handsprit finns också tillgängligt på samtliga utbildningsplatser.