Material

Här hittar du nedladdningbart material.

Material  
Försättsblad Anmälan Skyddsvakt fortbildning Länk
Anmälan om behörighet Länk
PYT/APL intyg Länk
Ansökan om utbildningsbidrag för larmoperatörer Länk
Utbildningsbidrag för larmoperatörer - information Länk
Anmälan om utbildningsbidrag för larmoperatörer Länk
Rapport om framtidens säkerhet Länk
Utbildningsbidrag - ordningsvakt Länk
Blankett - Lämplighetsintyg för ordningsvakt Länk
Praktikintyg och praktikchecklista Parkeringsvakt Länk
Bedömning APL Länk
Närvarorapportering för APL-elever Länk
Mall Ansökan om undantag VU 2 förlängd PYT till 2021-12-31 (gäller VU 1och PYT genomförd innan 1 december 2019) 7 kap. 2 §, FAP 573-1 Länk
Mall för ansökan om undantag - Förnya behörighet när fortbildning är äldre än 4 år (arbetsförbud) Länk
Rapport - Hur Polismyndigheten tillsammans med 8 300 ordningsvakter gör hela Sverige tryggt och säkert Länk
Rapport - BYA Medlemsundersökning 2020 Länk
Exempel APL Omdöme Länk
APL Omdöme Länk