aaa
DU KAN PÅVERKA
För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi veta vad Du som går utbildningarna och använder vårt material tycker.

Kontakta gärna oss om du har önskemål om nya utbildningar, synpunkter på befintliga utbildningar eller om du har andra frågor som rör BYA Arbetsmiljös verksamhet. Nu är det också möjligt att söka bidrag för branschträff

Bidrag för branschträff   klicka här
Kontakta oss   arbetsmiljo@bya.se