Aktuellt

Här kan du läsa de senaste nyheterna från BYA.
Alla nyheter listas här.

Förberedande utbildning – sista anmälningsdag 8 december

För dig som vill bli väktare och ännu inte har betyg i Svenska 1 finns nu att vid möjligheten att att läsa in Svenska 1 (eller motsvarande SVA) vid Österlens folkhögskola som är en samarbetspartner till BYA. Detta är en förberedande utbildning för dig som därefter vill söka vidare till säkerhetsutbildningen. Integrerat i svenska undervisningen…Läs mer

Till dig som gått kursen ”Introduktion arbetsmiljö distans”

Vi vill bara uppmärksamma dig som gått Introduktion arbetsmiljö på distans under pandemitiden kan komplettera denna med de två kurserna Fördjupningskurs arbetsmiljö distans samt Komplettering PAM distans och med dessa kurser få en utbildning som motsvarar den ordinarie fysiska grundläggande arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud dvs PAM 1 + 2. Att ha PAM eller motsvarande…Läs mer

Covid-19 Riktlinjer för genomförande BYA:s utbildningar

Riktlinjer för genomförande och av BYA utbildningar under pandemin Läs hur BYA hanterar Corona HÄR. Utöver dessa riktlinjer tillämpar BYA krav för nedanstående utbildningar. Väktargrundutbildning del 1 (VU 1) Fortsätter att genomföras enligt tillfälligt föreskrift vilket innebär att ämnet Kommunikation, konflikthantering och självskydd är reducerat med en halvdag (handfängsel), vilket tas igen på elevens kommande…Läs mer

Förutsättningar för att delta i Fortbildning för väktare – distansutbildning

För att kunna delta på BYA:s fortbildning på distans via teams behöver deltagarna rätt förutsättningar för att det ska fungera bra och för att undvika problem under kursen. Några av dessa förutsättningar är att de behöver tillgång till dator med tillräcklig kapacitet samt lämplig plats för att sitta vid en dator i tre dagar. Beskrivning…Läs mer

Beslut att införa vaccinationsbevis för tillträde till VU2 och beslut att erbjuda fortbildning på distans

BYA följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Läs råden HÄR. I nuläget gäller dessa t om 2021-09-30 och BYA tillämpar i sin verksamhet de restriktioner som baseras på dessa råd fram till det att Folkhälsomyndigheten beslutar om ändringar. Det innebär i nuläget att BYA, ur ett verksamhetsplaneringsperspektiv, måste utgå…Läs mer

Statlig utredning föreslår ändrade regler för ordningsvakter

Den särskilda utredaren Agneta Bäcklund har den 21 maj överlämnat Ordningsvaktsutredningen till Regeringen. Bakgrunden är att Regeringen inom ramen för 34-punktsprogrammet i november 2019 beslutade att genomföra utredningen. Av utredningsdirektiven framgår att syftet med utredningen är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Ordningsvaktsutredningens förslag i korthet: Utredningen föreslår att ordningsvakter…Läs mer

Hur BYA hanterar Corona

Vi på BYA följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och sammanfattar här de åtgärder vi har vidtagit för våra utbildningar ska genomföras på ett smittsäkert sätt.Genom följande åtgärder minskar vi risken för smittspridning: Vi har halverat antalet kursdeltagare per kurs där så är möjligt samt, Genom tillfälliga föreskrifter har vi tagit bort praktiska moment i utbildningen som innebär…Läs mer

Resultat från medlemsundersökning

 I en färsk medlemsundersökning ökar BYA sitt NKI (Nöjd Kund Index) till 78 vilket är en väsentlig höjning från år 2016 då NKI uppgick till 72. Diagrammet visar att NKI i denna undersökning ligger på hela 78 (2016: 72). Detta kan jämföras med tidigare mätningar där bemanningsbranschen har NKI 69 och myndigheter NKI 58,3. Som…Läs mer

BYA:s utbildningar under pandemin

Under den pågående pandemin har BYA för att minska trängsel och risk för smittspridning ställt in all Fortbildning och VU 2 m.m. Detta innebär att BYA:s verksamhet har koncentrerats till följande utbildningar som genomförs som vanligt dock med ett antal vidtagna smittskyddsåtgärder: Väktargrundutbildning, del 1 Grundutbildning för skyddsvakt Förkortad grundutbildning för skyddsvakt Utbildning för butikskontrollanter…Läs mer

Beslut om nya/reviderade tillfälliga föreskrifter

Polismyndigheten har den 28 december publicerat  nya tillfälliga föreskrifter för väktare, skyddsvakter och ordningsvakter med anledning av sjukdomen Covid-19 som träder i kraft den 1 januari 2021 och ersätter tidigare utfärdade tillfälliga föreskrifter vilka då upphör att gälla.SAMMANFATTNING AV DE NYA REGLERNA: Föreskrifter för väktare PMFS 2020:18, FAP 573-2 Föreskriften möjliggör att de delar i…Läs mer

Nya åtgärder för att förhindra sjukdomen Covid-19

På ett extra styrelsemöte den 30 oktober har BYA:s styrelse i syfte att minska risken för smittspridning beslutat att från och med den 2 november ställa in samtliga arbetsmiljöutbildningar, förutom kursen Introduktion i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud som genomförs som webbutbildning. Beslutet gäller till den 31 december och kan komma att förlängas. Styrelsen har…Läs mer

Kravspecifikation för skyddsvästar

Sedan 2008 har BYA haft i uppdrag av arbetsmarknadens parter i bevaknings- och säkerhetsbranschen att ta fram lämpliga krav på nivå av skydd i sk skyddsvästar. Specifikationen har uppdaterats vid ett antal tillfällen sedan 2008 och nu är det dags igen för version 2020.En viktig sak att kunna är att skyddsvästar i och med EU…Läs mer

Inställda fortbildningar för ordningsvakter

Polismyndigheten ställer in all fortbildning för ordningsvakter Polismyndigheten har beslutat att ställa in all fortbildning för ordningsvakter från och med den 11 maj 2020. Polismyndigheten har också beslutat om tidsbegränsade regler för fortbildningar för ordningsvakter.  Reglerna innebär att från och med den 11 maj t.o.m. den 31 december 2020 får den som redan är förordnad…Läs mer

Expertens tips till arbetsgivare om coronaviruset

Arbetsmiljötidningen Arbetsliv har intervjuat Arbetsmiljöverkets sakkunniga om tips kring att motverka smittspridning i arbetet. Läs mer om vad Jenny Persson Blom på Arbetsmiljöverket säger om Corona och riskerna för smittspridning i arbetslivet. Artikel här

Checklista för arbete med smittrisker

Partsgemensamma Prevent har tagit fram en digital checklista för att på ett mer systematiskt sätt gå igenom smittrisker på arbetsplatserna. Här finns den digitala checklistan

Kostnader för omprov, beslut

BYA:s styrelse har beslutat att införa avgifter för genomförande av omprov. Beslutet gäller från 2019-01-15. Kostnad för omprov I enlighet med styrelsebeslut kommer omprov att erläggas med en avgift om 500:- exkl moms. Detta faktureras medlemsföretaget efter genomfört omprov. Kostnad för omgång av kurs Vid omgång av hel kurs, i de fall en kursdeltagare har…Läs mer

Utbildningsbidrag – ordningsvakt

BYAs styrelse har beslutat att utbetala utbildningsbidrag riktat till medlemsföretag vars anställda genomför grundutbildning för ordningsvakter i Polismyndighetens regi. Ansökan gäller för auktoriserade bevakningsföretag som utför bevakning med ordningsvakter omfattas av kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Bevakningsföretaget ska i enlighet med Kollektivavtalet betala lön under utbildningstiden samt bekosta utbildningen i sin helhet gentemot Polismyndigheten….Läs mer

Utbildningsbidrag för larmoperatörer

Auktoriserade bevakningsföretag som innehar medlemskap hos Säkerhetsföretagen eller avtal med Svenska Transportarbetarförbundet och därmed innehar kollektivavtal för bevakningspersonal har möjlighet att söka utbildningsbidrag för anställda som  genomfört  grundutbildning för larmoperatörer enligt PMFS (2017:10), FAP 573-1. Den som utför bevakning i larmcentral är undantagen från kravet på väktargrundutbildning. Om fullständig väktargrundutbildning saknas ska den som utför…Läs mer

OC-Spray för Personskydd

Ny kurstyp i BYA:s sortiment är från och med den 15 Februari 2019 utbildning för avvändare av OC-spray (personskyddsväktare). Utbildning genomförs på beställning och vänder sig till väktare som är behöriga att utföra bevakning av enskild person för dennes skydd. Efter genomgången utbildning kan kursdeltagaren ansöka om vapenlicens för OC-spray och därefter utrustas med OC-spray…Läs mer