Krav på vaccinationsbevis tas bort den 9 februari

Regeringen har meddelat att de flesta åtgärder mot covid-19 upphör att gälla den 9 februari. Mot denna bakgrund har BYA beslutat att kravet på vaccinationsbevis för tillträde till utbildning i BYA tas bort den 9 februari. BYA rekommenderar dock medarbetare, konsulter och kursdeltagare att vaccinera sig för att skydda sig själva och andra.

Följande myndighetsrekommendationer gäller från den 9 februari:

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Smittspridningen är i nuläget mycket hög. BYA följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att göra vad vi kan för att i möjligaste mån minska risken för smittspridning i våra utbildningar.

 • BYA rekommenderar att fysisk kurs ska undvikas vid i de fall möjlighet finns att genomföra kurs vid ett senare tillfälle
 • BYA kommer fortsatt att erbjuda fortbildning för väktare respektive skyddsvakt på distans
 • BYA kommer vid fortbildning för väktare fortsätta med teoretisk KKS. Detta gäller till 2022-03-31, om inte annat meddelas
 • Vid utbildning i KKS används munskydd och skyddshandskar
 • Kursdeltagare som uppvisar symtom under kurs kommer att få avbryta sitt deltagande och komplettera vid ett senare tillfälle

BYA uppmanar fortsatt kursdeltagare och övriga som deltar i vår verksamhet att:

 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Hålla avstånd både i och utanför klassrummen
 • Använda munskydd
 • Tvätta händerna ofta och noggrant i minst 20 sekunder och sprita händerna kontinuerligt
 • Resa till och från utbildningen på ett så smittsäkert sätt som möjligt

Vissa delar enligt ovan bör kunna tas bort inom några veckor när förhoppningsvis smittspridningsläget stabiliserats.