Hur BYA hanterar Corona

Vi på BYA följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och sammanfattar här de åtgärder vi har vidtagit för våra utbildningar ska genomföras på ett smittsäkert sätt.
Genom följande åtgärder minskar vi risken för smittspridning:
 • Krav på vaccinationsbevis införs from den 2022-01-10 (läs mer HÄR)
 • Vi erbjuder fortbildning för väktare som webbaserad utbildning.
 • Vi förbereder fortbildning för skyddsvakt som webbaserad utbildning.
 • Vi genomför viss icke föreskriven utbildning i Arbetsmiljö som webbaserad utbildning
 • Vi fördelar rasttider om flera kurser ges samtidigt och erbjuder munskydd samt flertalet stationer med handsprit
 • Nolltolerans gäller vid förkylningssymtom, vilket innebär att man inte får delta på BYA:s utbildningar vid uppvisande av symtom

Vi uppmanar dig som kursdeltagare och de som deltar i vår verksamhet att:

 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Hålla avstånd både i och utanför klassrummen
 • Använda munskydd
 • Tvätta händerna ofta och noggrant i minst 20 sekunder och sprita händerna kontinuerligt
 • Resa till och från utbildningen på ett så smittsäkert sätt som möjligt

Läs mer under frågor och svar. Vid frågor vänligen kontakta enhetschef Carina Philipsson tel. 08-703 08 95.