Covid-19 Riktlinjer för genomförande BYA:s utbildningar

Riktlinjer för genomförande och av BYA utbildningar under pandemin

Läs hur BYA hanterar Corona HÄR. Utöver dessa riktlinjer tillämpar BYA krav för nedanstående utbildningar.

Väktargrundutbildning del 1 (VU 1)
Fortsätter att genomföras enligt tillfälligt föreskrift vilket innebär att ämnet Kommunikation, konflikthantering och självskydd är reducerat med en halvdag (handfängsel), vilket tas igen på elevens kommande VU 2. På denna utbildning finns inget elevkrav på vaccinationsbevis/vaccinationsintyg på grund av elevgruppens åldersstruktur och därmed begränsad möjlighet att vaccinera sig. BYA arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer varför vi rekommenderar våra elever att vaccinera sig. Fortsatt begränsat elevantal på kurs gäller.

Grundutbildning för skyddsvakt
På denna utbildning finns inget elevkrav på vaccinationsbevis/vaccinationsintyg på grund av
elevgruppens åldersstruktur och därmed begränsad möjlighet att vaccinera sig. BYA arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer varför vi rekommenderar våra elever att vaccinera sig. Fortsatt begränsat elevantal på kurs gäller.

Offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning
På denna utbildning finns inget elevkrav på vaccinationsbevis/vaccinationsintyg på grund av
elevgruppens åldersstruktur och därmed begränsad möjlighet att vaccinera sig. BYA arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer varför vi rekommenderar våra elever att vaccinera sig. Fortsatt begränsat elevantal på kurs gäller.

Butikskontrollantutbildning
På denna utbildning finns inget elevkrav på vaccinationsbevis/vaccinationsintyg på grund av
elevgruppens åldersstruktur och därmed begränsad möjlighet att vaccinera sig. BYA arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer varför vi rekommenderar våra elever att vaccinera sig. Fortsatt begränsat elevantal på kurs gäller.

Värdetransportutbildning
På denna utbildning finns inget elevkrav på vaccinationsbevis/vaccinationsintyg på grund av
elevgruppens åldersstruktur och därmed begränsad möjlighet att vaccinera sig. BYA arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer varför vi rekommenderar våra elever att vaccinera sig. Fortsatt begränsat elevantal på kurs gäller.

Förkortad utbildning för skyddsvakt
På denna utbildning finns inget elevkrav på vaccinationsbevis/vaccinationsintyg på grund av
elevgruppens åldersstruktur och därmed begränsad möjlighet att vaccinera sig. BYA arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer varför vi rekommenderar våra elever att vaccinera sig. Fortsatt begränsat elevantal på kurs gäller.

Fortbildning för skyddsvakt, Expanderbar batong, Utbildning i pepparspray, Föreståndarutbildning
BYA:s målbild är att erbjuda dessa kurser efter beställning, dock med vaccinationskrav enligt samma förfarande som på VU2.

Arbetsmiljöutbildningar
Utbildningar inom arbetsmiljö genomförs som lärarledd webbaserad utbildning. För mer
information om tillgängliga kurser se kurskatalogen på bya.se.

 

OBSERVERA
För VU 2 och Fortbildning för väktare har BYA:s styrelse meddelat särskilt beslut hur dessa utbildningar ska genomföras läs mer HÄR