Inställda fortbildningar för ordningsvakter

Polismyndigheten ställer in all fortbildning för ordningsvakter

Polismyndigheten har beslutat att ställa in all fortbildning för ordningsvakter från och med den 11 maj 2020. Polismyndigheten har också beslutat om tidsbegränsade regler för fortbildningar för ordningsvakter. 

Reglerna innebär att från och med den 11 maj t.o.m. den 31 december 2020 får den som redan är förordnad ordningsvakt förordnas  på nytt, även om hon eller han inte har genomgått fortbildning för ordningsvakter. Denna tillfälliga förlängning av förordnandet får gälla högst ett år. Så snart hälsoläget tillåter kommer fortbildning för ordningsvakter att återupptas.

Praktiskt innebär detta att:

1. en ordningsvakt som har ett giltigt förordnande bör precis som tidigare ansöka om ett nytt förordnande tidigast sex månader innan, och senast två månader innan, förordnandet upphör att gälla

2. ansökningsavgiften ska betalas innan Polismyndigheten börjar handlägga ansökan om ett nytt förordnande

3. innan ett nytt förordnande kan beslutas ska Polismyndighetens laglydnads- och lämplighetsprövning av sökanden ske genom registerkontroll i misstanke- och belastningsregistren

4. efter att sökanden har godkänts vid registerkontrollen och i övrigt befunnits lämplig för uppgiften får ett nytt förordnande beslutas, dock för högst ett år.

Källa: polisen.se