Expertens tips till arbetsgivare om coronaviruset

Arbetsmiljötidningen Arbetsliv har intervjuat Arbetsmiljöverkets sakkunniga om tips kring att motverka smittspridning i arbetet.

Läs mer om vad Jenny Persson Blom på Arbetsmiljöverket säger om Corona och riskerna för smittspridning i arbetslivet.

Artikel här