";
SAMARBETE.
   Jag är glad över att Försvarsmakten nu inlett ett nära samarbete med bevakningsbranschen och jag ser många positiva synergieffekter framför mig, säger Per-Olof Stålesjö, personaldirektör Försvarsmakten
AVGIFTSFRI VU1.
   Väktargrundutbildning del 1, är för medlemsföretag avgiftsfri
KRAV FAP 694-1
   En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten vara utrustad med OC-spray om han eller hon med godkänt resultat har genomgått utbildning i handhavande av OC-spray